CSR | CSR-strategi

Trygs CSR-indsats omsætter FNs Global Compact-principper til processer og praksis, der gør beskyttelse af klima og miljø, menneskerettigheder, arbejdsrettigheder og anti-korruption håndgribelig og relevant. Vi vil gerne vise vores kunder, medarbejdere, leverandører, investorer og det samfund, vi er en del af, at CSR bidrager til værdiskabelse - hos både dem og os.


Strategi - ny 

Virkningerne af klimaforandringer er meget håndgribelige for os. Storskader efter skybrud og storme har i de seneste år haft stor økonomisk indvirkning på vores forretning og medført gener for kunderne. Vi udvikler derfor rådgivning om risikohåndtering og konkrete tiltag til at forebygge skader sammen med kunder, offentlige myndigheder og forskere. 

Det er centralt for os at respektere og støtte de menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, som er relevante i de områder, vi befinder os i. Vi gør, hvad vi kan for at støtte op om menneskerettighederne inden for vores eget driftsområde såvel som over for vores eksterne relationer og samarbejdspartnere. 

Samfundsansvar handler for os også om finansiel stabilitet og lønsomhed. Vi balancerer derfor den kortsigtede forretningsinteresse med langsigtede løsninger, der gavner vores kunder og investorer. I denne proces lægger vi os op ad internationale standarder for god virksomhedsledelse, anti-korruption, ansvarlige investeringer og indkøb.

Samlet set giver det os en platform, hvorfra vi kan møde fremtidige udfordringer og forsikringsrelaterede behov på en bæredygtig måde.