CSR | CSR-strategi

Trygs CSR-indsats omsætter FNs Global Compact-principper til processer og praksis, der gør beskyttelse af klima og miljø, menneskerettigheder, arbejdsrettigheder og anti-korruption håndgribelige og relevante. Vi arbejder målrettet for at sikre, at vores CSR-arbejde er integreret i vores forretning, da vi mener, at CSR er afgørende for at sikre en sund forretning. Derfor arbejder vi bæredygtigt og ansvarligt inden for alle områder, hvor vi bidrager og gør en forskel i samfundet. Vi vil nemlig gerne vise vores kunder, medarbejdere, leverandører, investorer og det samfund, vi er en del af, at CSR bidrager til værdiskabelse - hos både dem og os.

Vores tilgang til CSR er illustreret i vores CSR-strategy, hvor vi fokuserer på tryghed i samfundet, Tryg som arbejdsgiver og ansvarlig virksomhedsledelse samt trygge kunderelationer.

Vi tror på, at CSR handler om at bidrage til samfundet og samtidig have fokus på finansiel stabilitet og lønsomhed. Vi balancerer derfor den kortsigtede forretningsinteresse med langsigtede løsninger, der gavner vores kunder og samfundet. I denne proces lægger vi os op ad internationale standarder for bl.a. god virksomhedsledelse, anti-korruption og indkøb.

Samlet set giver vores CSR strategy os en platform, hvorfra vi kan møde fremtidige udfordringer og forsikringsrelaterede behov på en bæredygtig måde.

 CSR strategi fuld