CSR

Det er Trygs formål at skabe tryghed og værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer. Det omfatter naturligt, at vi tager ansvar i forhold til samfundet.

Vi stiller vores viden om forsikring, kundebehov og risikohåndtering til rådighed på felter, hvor vi ser samfundsmæssige udfordringer. Derfor sætter vi fokus på klimarelaterede skader, mangfoldighed, bæredygtige indkøb og ansvarlige investeringer.

  • Temaområder

    Vi fokuserer på fire temaområder; Klima og miljø, Mennesker, Forretningsetik og Tryghed.
    Mere om temaområder

CSR afsnittet på Tryg.com supplerer og uddyber den lovpligtige redegørelse i årsrapporten.

Materialet udgør samlet Trygs fremskridtsrapport til FNs Global Compact.

Læs den finansielle årsrapport her