Resultat for 3. kvartal 2017

Tryg opnåede et forsikringsteknisk resultat på 789 mio. DKK, præmievækst på 1,5 %, omkostningsprocent på 13,6 og en solvensratio på 211.
Download 3. kvartalsmateriale
Roadshows