Investor | Tryg som en investering

Tryg er et skadeforsikringsselskab med et meget stærkt brand og med fokus på lønsomhed og effektivitet. Tryg er en veletableret forretning, der går tilbage til det 18. århundrede.

Vi har cirka 3.300 medarbejdere i Danmark, Norge og Sverige. På det nordiske skadeforsikringsmarked er Tryg det største selskab i Danmark, det tredjestørste selskab i Norge og det femtestørste selskab i Sverige. Tryg blev børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen i 2005.

Trygs aktiemonitor   

Image: Formål 


Hvorfor investere i Tryg?


Finansielle mål 2017 

  • Egenkapitalforrentning: ≥21% efter skat
  • Combined ratio: ≤87%
  • Omkostningsprocent: ≤14% 

Trygs nøgletal

Udbyttepolitik 

  • Målsætning om et nominelt stabilt stigende udbytte
  • Udbetale 60-90 % af resultatet efter skat
  • Ekstraordinært udbytte for at tilpasse kapitalniveauet yderligere

Læs mere om Trygs udbyttepolitik

Kundemål 2017  

  • NPS +100%
  • Fastholdelsesprocent: +1 procentpoint
  • +3 kunder: +5 procentpoint