Investor | Tryg som en investering

Tryg er et skadeforsikringsselskab med et meget stærkt brand og med fokus på lønsomhed og effektivitet. Tryg er en veletableret forretning, der går tilbage til det 18. århundrede.

Vi har cirka 3.300 medarbejdere i Danmark, Norge og Sverige. På det nordiske skadeforsikringsmarked er Tryg det største selskab i Danmark, det tredjestørste selskab i Norge og det femtestørste selskab i Sverige. Tryg blev børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen i 2005.

Trygs aktiemonitor   

Image: Formål 


Hvorfor investere i Tryg?


Finansielle mål 2017 

  • Egenkapitalforrentning på 21 % eller derover efter skat
  • Omkostningsprocent på 14 eller derunder
  • Combined ratio på 87 eller derunder

Trygs nøgletal

Stærk kapitalposition og en aktionærvenlig udbyttepolitik

  • Stærk kapitalposition med en stor kapitalbuffer
  • Lav risiko på investeringsportefølje
  • Mål om at udbetale 60-90 % af resultatet efter skat og et nominelt stabilt stigende udbytte

Læs mere om Trygs udbyttepolitik

Stærk kundeprofil

  • Meget stærkt brand
  • Høj kundetilfredshed
  • Udvikling af prisdifferentierede produkter