Investor | Aktien | Konsensus

Konsensus er baseret på data indsamlet af Trygs Investor Relations afdeling blandt 14 analytikere i perioden før offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015.

Konsensus

Mio. DKK 1. kvt. 2015 Lav Høj Median  2015 2016 
Bruttopræmieindtægter 4.539 4.461 4.620  4.539 18.416 18.615
Forsikringsteknisk resultat   608    498   736  599   2.853   2.900
Investeringsresultat, netto  189  60   419   180     356     271
Resultat før skat   783     642   998  769  3.136   3.110
Resultat, netto 611     483   841  600  2.403   2.383
Omkostningsprocent (%)    14,9     14,4     15,5     14,8    14,7    14,4
Combined ratio (%)   87,0     84,5     89,2      87,2    84,8    84,8
EPS   10,7     8,2     14,7      10,3    42,1    42,7
DPS               30,7    36,8
Tilbagekøb           1.012   800
BVPS               184   182
Antal aktier, ultimo året i '000   56.344 55.217