Investor | Aktien | Konsensus

Konsensus er baseret på data indsamlet af Trygs Investor Relations afdeling blandt 10 analytikere i perioden før offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015.

Konsensus

Mio. DKK 2015 Lav Høj 2016 2017 
Bruttopræmieindtægter 18.334   18.131  18.550 18.480  18.784
Forsikringsteknisk resultat   2.555    2.318   2.826   2.782   2.937
Investeringsresultat, netto    348      218   533     236     238
Resultat før skat   2.785    2.241   2.996  2.919   3.075
Resultat, netto 2.175    1.918   2.320  2.274   2.394
Omkostningsprocent (%)    15,3     14,2     16,4    14,5    14,2
Combined ratio (%)   86,3     84,9     87,5    85,2    84,7
EPS   7,5      6,1     8,1    8,0     8,6