Investor | Aktien | Konsensus

Konsensus er baseret på data indsamlet af Trygs Investor Relations afdeling blandt 12 analytikere i perioden før offentliggørelsen af delårsrapporten for 3. kvartal 2014.

Konsensus

Mio. DKK 2014 Kvt.2  Lav Høj Median  2014 2015 
Bruttopræmieindtægter 4.702 4.652 4.780  4.702 18.687 18.773
Forsikringsteknisk resultat   629    488   792  618   2.657   2.610
Investeringsresultat, netto  90    7   166   84     495     309
Resultat før skat   698     425   947  729  3.085   2.881
Resultat, netto 529     321   729  555  2.335   2.192
Omkostningsprocent (%)    15,2     14,7     15,7     15,3    14,7    14,9
Combined ratio (%)   87,0     83,6     90,1      87,4    86,2    86,5
EPS   9,0     5,5     12,4      9,5    40,2    38,8
DPS               28,3    29,3
Tilbagekøb           968   915
BVPS    184    180    189  183    190   189
Antal aktier, ultimo året i '000   57.522 55.955