Investor | Aktien | Konsensus

Konsensus er baseret på data indsamlet af Trygs Investor Relations afdeling blandt 19 analytikere i perioden før offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 3. kvartal 2016 (baseret på 18 analytikere for helårsestimater).

Download Konsensus