Investor | Aktien | Konsensus

Konsensus er baseret på data indsamlet af Trygs Investor Relations afdeling blandt 10 analytikere i perioden efter offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015.

Konsensus

Mio. DKK 2015 Lav Høj 2016 2017 
Bruttopræmieindtægter 18.402 18.200 18.690 18.599 18.885
Forsikringsteknisk resultat   2.574    2.340   2.904   2.801   2.967
Investeringsresultat, netto  400  318   500     214     219
Resultat før skat   2.897     2.665   3.235  2.966   3.129
Resultat, netto 2.231     2.054   2.491  2.284   2.415
Omkostningsprocent (%)    15,4     14,8     16,4    14,6    14,0
Combined ratio (%)   86,3     84,9     87,5    85,2    84,5
EPS   39,1     35,5     43,5    41,0    44,0