Investor | Aktien | Konsensus

Konsensus er baseret på data indsamlet af Trygs Investor Relations afdeling blandt 10 analytikere i perioden før offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 3. kvartal 2015.

Konsensus

Mio. DKK 2015 Lav Høj 2016 2017 
Bruttopræmieindtægter 18.028   17.468  18.271 18.014  18.284
Forsikringsteknisk resultat   2.623    2.287   2.837   2.748   2.887
Investeringsresultat, netto    116      -35   410     248     249
Resultat før skat   2.644    2.176   3.011  2.930   3.070
Resultat, netto 2.044    1.632   2.334  2.260   2.367
Omkostningsprocent (%)    15,2     14,8     15,7    14,5    14,2
Combined ratio (%)   85,9     84,6     89,0    85,0    84,4
EPS   7,2      5,7     8,1    8,1     8,7