Investor | Aktien | Konsensus

Konsensus er baseret på data indsamlet af Trygs Investor Relations afdeling blandt 16 analytikere i perioden før offentliggørelsen af Årsrapporten 2014.

Konsensus

Mio. DKK 2014 Kvt.4  Lav Høj Median  2014 2015 
Bruttopræmieindtægter 4.602 4.476 4.704  4.603 18.674 18.446
Forsikringsteknisk resultat   584    252   777  601   2.828   2.693
Investeringsresultat, netto  64  -24   203   50     425     351
Resultat før skat   634     531   816  615  3.145   2.937
Resultat, netto 483     408   701  467  2.378   2.234
Omkostningsprocent (%)    15,2     14,5     15,8     15,2    14,6    14,6
Combined ratio (%)   87,6     83,6     93,9      87,3    85,1    85,7
EPS   8,1     6,9     9,2      8,0    40,6    39,1
DPS               28,3    30,1
Tilbagekøb           1.000   988
BVPS    189    180    195  189    188   183
Antal aktier, ultimo året i '000   57.966 56.576