Investor | Aktien | Konsensus

Konsensus er baseret på data indsamlet af Trygs Investor Relations afdeling blandt 14 analytikere i perioden før offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. kvartal 2014.

Konsensus

Mio. DKK Q1 2014  Lav Høj 2014 Lav   Høj
Bruttopræmieindtægter 4.724 4.569 4.932 19.176 18.889  19.520
Forsikringsteknisk resultat   551  436   620   2.513   2.144 2.690 
Investeringsresultat, netto  124   40     255     324     214  558
Resultat før skat   665  587   743  2.797   2.660 2.981 
Resultat, netto 502  431   565  2.118   2.042  2.224
Omkostningsprocent (%)    15,4    14,9    16,0    15,1    14,8  15,3
Combined ratio (%)   88,6    86,9    91,0    87,1   86,1  88,2
EPS   8,5    7,3    9,6    36,3   34,0  38,0
DPS           28,4   27,0  30,0
Tilbagekøb         892   400  1.200
BVPS    193    185   199    184    177  191
Antal aktier, ultimo året i '000 57.463