Investor | Aktien | Konsensus

Konsensus er baseret på data indsamlet af Trygs Investor Relations afdeling blandt 17 analytikere i perioden efter offentliggørelsen af delårsrapporten for 2. kvartal 2014.

Konsensus

Mio. DKK 2014 Kvt.2  Lav Høj 2014 2015 
Bruttopræmieindtægter 4.723 4.604 4.807 18.817 18.977
Forsikringsteknisk resultat   681    538   866   2.431   2.465
Investeringsresultat, netto  139    70      247     372     301
Resultat før skat   810     636   1.102  2.767   2.750
Resultat, netto 620   487   838  2.103   2.085
Omkostningsprocent (%)    15,9     14,7     19,0    15,4    14,9
Combined ratio (%)   86,1     82,2     89,1    87,4    87,4
EPS   10,7     7,7     14,2    36,0    36,6
DPS             28,2    29,4
Tilbagekøb         913   719
BVPS    175    163    184    184   182
Antal aktier, ultimo året i '000 57.457 56.036