Investor | Downloads
Finansielle rapporter Helåret 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.
Finansielle rapporter 2017
 
Tabeller Helåret 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.
Tabeller 2017
 
Præsentationer Helåret 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.
Investorpræsentationer 2017
Webcastpræsentationer 2017
 
Webcasts & telekonferencer Helåret 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.
Q&A transkribering 2017
Telekonferencer 2017 Webcast link Webcast link Webcast link Webcast link
 
Andre rapporter Helåret 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.
Årsprofil, NO
Årsprofil, DK
Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse
Rapport om solvens og finansiel situation 2016
 
IR Newsletter Helåret 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.
Nyhedsbrev, Cyber security