Investor | Downloads
Finansielle rapporter Helåret 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.
Finansielle rapporter 2018
 
Tabeller Helåret 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.
Tabeller 2018
 
Præsentationer Helåret 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.
Webcastpræsentationer 2018
Investorpræsentationer 2018
 
Webcasts & telekonferencer Helåret 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.
Q&A transkribering 2018
Telekonferencer 2018 Webcast link Webcast link
 
Andre rapporter Helåret 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.
Obligationslån term sheet
Obligationslån prospekt
Rapport om solvens og finansiel situation 2017
 
IR Newsletter Helåret 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.
Nyhedsbrev, Tryg Garanti