Karriere | Finanselev | Finansuddannelsen

Finansuddannelsen er en uddannelse som er 2 år og 1 uge, hvor du veksler mellem skole og praktik.

Med Finansuddannelsen får du en grundlæggende viden om den finansielle verden samt går mere i dybden med de forskellige forsikringsområder.

Som finanselev i Tryg bliver du enten ansat med fokus på enten salg eller skade. Da selve uddannelsen er den samme, er det i dit praktikforløb du bliver specialist. Uanset hvilken specialisering som du vælger, vil du opleve at du i løbet af de 2 år vil komme rundt i 3-4 forskellige afdelinger.

Skole

I løbet af de 2 år er du i skole ca. 3-5 dage om måneden med forberedende opgaver før, samt opfølgende opgaver og/eller prøver efter hvert skoleforløb. Hvis du beviser dit værd, har vi ydermere mulighed for, at indstille dig til et talentspor på skolen.

Din baggrund

Din uddannelsesmæssige baggrund skal være enten HHX, EUX, STX eller HF.

Vejleder

Undervejs i forløbet vil du ud over din leder have en vejleder. Vejlederen vil være med til at sikre, at du hele tiden får nye udfordringer, og at der løbende bliver fulgt op på din uddannelse. Vejlederen er også den kollega, der altid står til rådighed for dig med hjælp og støtte undervejs.

Løn, pension og ferie

Lønnen udgør kr. 16.522,50 om måneden det første år, og vil herefter stige det andet år (2016 sats).
Du vil efter 3 måneders ansættelse modtage pension, som udgør 13,5% af din løn.

Det første år betaler Tryg 10 dages ferie, + 2 omsorgsdage.
Det andet år har du fem ugers ferie + 5 omsorgsdage betalt af Tryg.

Efter endt uddannelse

Vi garanterer ikke et job til dig, når du er færdigudlært. Dog kan vi se, at ca. 95% bliver fastansat efter elevtiden. Ved fastansættelse er der mange muligheder for videreuddannelse, som afhænger af din stilling.