Karriere |

Læretiden

Oppstart vil bli august 2015 og vare i 24 måneder.

Opplæring

Du vil få grundig opplæring i forsikringsfaget og solid kjennskap til Tryg. Opplæringen gjennomføres av ansatte i den avdelingen du blir lærling. Den vil bestå av teori og praktiske oppgaver. Din evne til å ta imot ny kunnskap og din vilje til å prøve noe nytt er avgjørende for at du skal få mest mulig ut av læretiden.

Utplassering til andre avdelinger

I løpet av din læretid vil du også få sjansen til å besøke andre avdelinger i Tryg og lære mer om hvordan ulike deler av konsernet arbeider.

Egen veileder

Får du en lærlingplass hos Tryg vil det bli opprettet en skriftlig lærekontrakt mellom deg og bedriften. Du vil bli tatt godt i mot av en veileder som sammen med faglig leder har ansvar for deg og din utvikling.
Veilederen vil også sørge for at du blir tatt godt i mot på teamet du skal være en del av. Hvem ser vi etter?

Lønn og arbeidssted

Du får lønn i henhold til gjeldende vilkår i opplæringsperioden og mulighet for å søke fast ansettelse etter bestått fagprøve. Vi tar inn lærlinger på vårt kontor i Bergen (Salgsfaget).

Spørsmål og svar