Karriere | Tryg som arbejdsplads | Mød vores medarbejdere
Ellen Chin Brandshaug

Ellen Chin Brandshaug, Projektassistent i Bergen

I Tryg er der mulighed for at kunne arbejde inden for mange forskellige forretningsområder – lige fra finans til HR og fra skade til salg – og med opgaver, som varierer fra de overordnede strategiske til de mere dybdegående og fagspecifikke.

Læs mere om Ellens arbejde i Tryg

Thomas Flaaten  Thomas Flaaten, skadekonsulent i Bergen 

En normal arbejdsdag for mig er todelt: Den ene del af dagen tager jeg imod kundernes skadesanmeldelser over telefonen, mens den anden del går med at behandle kundernes sager og opgøre skader. Det giver både en meget afvekslende dagligdag men også nogle udfordrende og spændende opgaver, hvor det hele tiden handler om at hjælpe kunden.

Læs mere om Thomas' arbejde i Tryg
Bjartmar Jensen Bjartmar Jensen, salgschef

Tryg er en ambitiøs arbejdsplads, der stiller krav til medarbejderne, og hvor fokus ligger det rigtige sted – nemlig på kunderne. Det er det, vi vil, og det er det, vi godt kan lide i mit team. Hvis man har den rette indstilling, tør være sig selv og sige sin mening får man lov til at sætte sit fingeraftryk på rigtig mange ting

Læs mere om Bjartmars arbejde i Tryg
Anne Korsggard Anne Eliza Korsgaard, Erhvervskunderådgiver

I Tryg er der plads til at komme med sin mening, hvis man har en idé til, hvordan tingene måske kan gøres anderledes. På den måde kan jeg selv i høj grad påvirke mit arbejde, og det motiverer mig, når jeg kan bidrage med indspark til, hvordan vi kan gøre tingene på en anden måde i afdelingen.

Læs mere om Annes arbejde i Tryg
Mette Torp Mette Torp Kayser, skadebehandler, Transportskade

I en udfordrende hverdag er det vigtig med fleksibilitet, og det tilbyder Tryg. For eksempel har jeg mulighed for at arbejde hjemme – det gør det lidt nemmere at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen.

Læs mere om Mettes arbejde i Tryg
Anette Madsen  Anette Madsen, Erhversassurandør

For mig er det et spændende job, fordi relationerne til kunderne udbygges gennem årene og gennem hver eneste kontakt, de har med os. Det er en tillid, som vi hver dag bygger op, og som gør, at vi har gode og meget loyale kunder.

Læs mere om Anettes arbejde i Tryg
Andreas Persson  Andreas Persson, salgschef i Bergen

For mig personligt er der en god balance mellem nye udfordringer og trygheden ved, at det også er ok at fejle så længe, man gør sit bedste. I min afdeling har vi sat os nogle meget konkrete mål, og succes for mig er, når vi hver dag flytter os, fordi vi samarbejder om at nå de mål.

Læs mere om Andreas' arbejde i Tryg