Karriere | Tryg som arbejdsplads | Vores arbejdsplads

Employees

Det Levende Hus
I Tryg har vi designet vores arbejdsplads, så det skaber de bedste betingelser for udvikling og vidensdeling. Vi kalder det for Det Levende Hus.

Cellekontorer er erstattet med åbne kontormiljøer, og de individuelle arbejdspladser i miljøerne understøtter sammen med fælleszonerne målet for Det Levende Hus: Et domicil fyldt med energiske mennesker i bevægelse og et sted, hvor medarbejderne har meget mere kontakt med hinanden også på tværs af afdelinger. Dermed bliver relationer til kolleger tættere og muligheden for at dele viden og hente inspiration hos hinanden er blevet bedre.

Husene indeholder en masse åbne mødefaciliteter, bl.a. Ramblaerne, der gør det let for os at mødes og tale sammen. Ramblaerne bruges flittigt både til kaffepauser samt faglige møder og diskussioner.

Farvel til tanken om mig og mit 
Vi vil gerne understøtte en arbejdskultur, hvor opfattelsen af ”mig og mit” er erstattet af ”vi og vores” til glæde for både ledere, medarbejdere og i sidste ende også kunderne.

Store åbne kontorlokaler giver mulighed for at medarbejderne flytter rundt i grupper, alt efter hvad der arbejdes på. Den fleksible indretning skaber levende arbejdspladser. Samlet set forstærker Det Levende Hus en levende organisation, der skal kunne tilpasse sig konstante forandringer.

Trygs kontorer i Ballerup, Bergen, Stockholm, Oslo, Århus og Viborg er alle indrettet som Levende Huse. Det er med til, at nordiske kolleger føler sig hjemme når vi besøger hinanden på kontorerne.

Bæredygtighed i centrum 
Bæredygtighed er centralt i Det Levende Hus: Fra det organiske udtryk i designet af de fysiske rammer til indretningen, der understøtter et godt arbejdsmiljø og et naturligt indeklima. 

Det Levende Hus er indrettet med mange videokonferencelokaler, hvor medarbejderne kan holde møder på tværs af landegrænserne. Derved sparer medarbejderne tid, og Tryg reducerer både omkostninger og CO2-udslip. 

En attraktiv arbejdsplads 
Med Det Levende Hus har Tryg skabt en attraktiv arbejdsplads, som sikrer, at medarbejderne oplever synlig ledelse og får rum til at udvikle sig i en moderne virksomhed med vitalitet, udstråling og en ung dynamisk sjæl.