Om Tryg

Tryg er et af de største skadeforsikringsselskaber i Norden med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. Vi er noteret på Nasdaq OMX i København.

Hver dag skaber vores 3.300 medarbejdere tryghed og værdi for mere end 3 mio. kunder. 

Purpose (formål):

I en verden, der forandrer sig, gør vi det enklere at være tryg

I strategiperioden fra 2018-2020 vil vi understøtte vores purpose på følgende måde:

Søge muligheder for at udvikle os fremfor blot at forsvare vores forretning. Fx gennem: 
• Øget digitalisering
• Nye produkter
• Analytics (intelligent brug af data)

Tilpasse os til kundernes ønsker og behov. Fx gennem:
• Selvbetjening
• Digitalisering af simple processer, så de ikke kræver involvering af medarbejdere  
• Pakketering af produkter

Forblive relevant i vores kunders liv. Fx gennem:
• Produktinnovation
• Forebyggelse
• Nye services i forlængelse af forsikringsproduktet

Vores tilstedeværelse

Vi er til stede i Danmark, Norge og Sverige.

Forretningsområder
Kontorer