Om Tryg | Partnere

Nordea

Vi har et strategisk partnerskab med Nordea, en af de største banker i Norden. Nordea sælger vores forsikringer gennem deres filialer i Danmark og Norge, og vi sælger Nordeas livsforsikrings- og pensionsprodukter.

Det første strategiske partnerskab og forretningssamarbejdsaftale med Nordea trådte i kraft den 1. juli 2002 for en periode på fem år. Det er den længste periode, som er tilladt under den nuværende lov.

AXA Corporate Solutions

I maj 2008 underskrev Tryg og AXA Corporate Solutions en hensigtserklæring om, at Tryg senest pr. 1. januar 2009 vil anvende AXA Corporate Solutions internationale netværk til at imødekomme nordiske kunders internationale forsikringsbehov.

Med AXA Corporate Solutions som partner bliver Tryg en del af et globalt netværk, som er repræsenteret i mere end 90 lande og geografisk dækker 95 % af den beboede verden. AXA er et af verdens største forsikringsselskaber.