Om Tryg | Strategi

Med udgangspunkt i Trygs formål "I en verden, der forandrer sig, gør vi det enklere at være tryg" har Tryg defineret fire strategiske initiativer, som både understøtter de finansielle mål og kundemålene for 2020. For hvert enkelt initiativ er der defineret delmål.

Excellent skadestyring er målsat til at reducere skadeomkostninger med 600 mio. DKK. De væsentligste initiativer vedrører indkøb, svindel og endnu bedre styring af skadeudgifterne ved at sikre, at Trygs aftaler med autoværksteder og håndværkere anvendes i stadig større omfang.

Digitalisering af kunderejsen vil være af afgørende betydning i fremtiden, og Tryg foretager derfor væsentlige investeringer inden for dette område. Trygs mål for 2020 er, at 50 procent af alle skader foretages online med direkte kobling til Trygs systemer. Herudover er målet, at 70 procent af alle kontakter til Tryg sker gennem selvbetjening. Opfyldelsen af disse mål forventes at bidrage med 100 mio. DKK og vil samtidig forøge kundetilfredsheden.

Produkt og Service Innovation er målsat til 1.000 mio. DKK i 2020+. Tryg har valgt at sige, at målet skal opnås efter 2020, da resultatet er det vigtigste. Tryg forventer dog, at især priserne inden for motorforsikringer vil blive reduceret på langt sigt. Hovedfokus vil være på forsikring af mennesker og forsikring relateret til teknologi. Herudover planlægger Tryg at udvide markedet for det meget lønsomme garantiforsikringsområde og forventer at lancere forsikringsløsninger, som ikke findes på markedet i dag.

Effektivisering af distributionen er målsat til at bidrage med 150 mio. DKK i 2020. Tryg har historisk haft stor fokus på at reducere omkostningerne inden for skade og administration. Effektivisering gennem nye teknologiske løsninger, produktsimplificering og forsikringspakker med stor fokus på digitale kanaler vil være de væsentligste initiativer for at opnå dette mål.

Vores forretningsområder

Privat
Erhverv
Industri
Sverige