Selskabsledelse | Ledelse

Tryg har en tostrenget ledelsesstruktur, hvor bestyrelsen og direktionen har ansvaret for Trygs forretninger. 

Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnet ledelse af Tryg (inklusive udnævnelse af direktionen og den interne revision), sikre en ansvarlig organisering af Trygs forretninger, virksomhedsstrategi og evaluere anvendeligheden af kapitalprogrammet.

Koncernledelsen, som består af direktionen og fire koncerndirektører, står for den daglige ledelse af Tryg ved at følge retningslinjer og anbefalinger udstedt af bestyrelsen.