Selskabsledelse | Whistleblower Linje

En af vores stærkeste værdier er, at vi møder mennesker med respekt, åbenhed og tillid. Tryg ønsker således at være en virksomhed, som kunder, samarbejdspartnere, investorer og andre interessenter kan have fuld tillid til.

Som led i arbejdet med god virksomhedsledelse har Tryg derfor åbnet mulighed for, at medarbejdere og eksterne interessenter kan fortælle, hvis de finder, at medarbejdere, den øverste ledelse i Tryg eller andre med tilknytning til Tryg bryder loven eller reglerne for god selskabsledelse og forretningsskik.

Alle henvendelser vil blive undersøgt nøje, både for at sikre, at ingen ansat i Tryg optræder forkert og for at sikre, at ingen bliver anklaget uden grund. Alle henvendelser går direkte til chefen for Compliance i Danmark og formanden for revisionsudvalget.

Det er kun muligt at indberette via linjen, hvis du har en tilknytning til Tryg, for eksempel som leverandør, kunde, samarbejdspartner, investor med videre. Der kan kun indberettes oplysninger om medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer eller andre med tilknytning til Tryg.

Du kan kontakte Trygs Whistleblower Linje her.

Henvendelser behandles anonymt og fortroligt.

Med venlig hilsen

Morten Hübbe
Koncernchef

Retningslinjer

Læs mere om Trygs Whistleblower Linje i retningslinjerne.

Retningslinjer for Whistleblower Linje