CSR arkiv

Bæredygtige domiciler

Reducering af CO2-udledning

I Tryg har vi et mål om at reducere CO2-udledningen fra vores bygninger og transport.

Hovedkilderne til CO2 udledning stammer fra opvarmning af bygninger, elektricitet og affald. Vi har derfor i perioden 2011-13 gennemført en række tiltag, der reducerer udledningen:

  • tilkobling til fjernvarmesystemet i Ballerup 
  • installering af varmepumpe i Bergen
  • brug af lavenergi pærer og LED lys Ballerup
  • affaldshåndtering og genbrug
  • omlægning af rengøring fra nat til dagtimer
  • 80 videomødelokaler
  • reduktion af papirforbrug
  • udskiftet hovedkøleanlægget i Ballerup

For at reducere papirforbrug og affald er alle arbejdsstationer udstyret med to skærme og papirkurven er fjernet. I stedet foregår al print, kopiering og affaldssortering i enheder placeret i et hjørne af hvert kontorstorrum.

I 2014 vil vi undersøge mulighederne for yderligere reduktion gennem indsatser på vores lokale kontorer i Danmark, Norge og Sverige.