CSR

CSR ambition

Vores CSR ambition afspejler sig i Tryg's strategi og værdier

Trygs håndtryk og formål & værdier er afspejlet i koncernens CSR-ambition, som opstiller tre mål for CSR-indsatsen; respekt, bæredygtighed og ansvarlighed.

Håndtrykket
Håndtrykket er et ekstrakt af vores værdigrundlag og er vores løfte til vores kunder, aktionærer og til hinanden. Det viser hvilke elementer vi tillægger vægt i vores adfærd og kultur.

Respekt
Vi respekterer menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder dels ved at afstå fra krænkelse af rettigheder og dels ved at fremme den beskyttelse, der er sikret ved lovgivning og internationale forpligtelser. Heri er indlejret et mål om at modvirke fordomme og stereotyper, der har negativ indflydelse på udsatte eller marginaliserede grupper i samfundet og blandt vores medarbejdere.

Bæredygtighed
Vi bestræber os kontinuerligt på at tilbyde bæredygtige løsninger og påvirke til bæredygtig adfærd. Bæredygtighed har særlig betydning i forebyggelsen af klima- og miljøforandringer, men vi ser den også tæt forbundet med en indsats for social bæredygtighed, der sikrer et inkluderende samfund, som alle borgere føler sig som en del af uanset baggrund.

Ansvarlighed
For at realisere disse mål er det nødvendigt, at vi tager ansvar. Vores ansvar viser sig i vores daglige aktiviteter, hvor vi lægger vægt på at skabe dialog med vores interessenter og sammen med dem fremme en bæredygtig udvikling inden for de forretnings- og samfundsområder, som vi er en del af.