CSR arkiv

Etnicitet - arkiv

M+
’Mangfoldighed Plus’ er et samarbejdsprojekt med Foreningen Nydansker. Projektet er et udviklingsforløb, hvor en række virksomheder og organisationer får vurderet deres mangfoldighedsindsats. Forløbet tager udgangspunkt i en måling af virksomhedens mangfoldighedsindsats og udarbejdelse af en konkret plan for en proaktiv udnyttelse af ressourcerne i mangfoldighed.

Projektet omfatter private såvel som offentlige arbejdspladser. Deltagerne spænder over små og større arbejdspladser, der alle har det til fælles, at de vil sætte fokus på mangfoldighed for at forbedre deres services og produkter.

Læs mere her.

O.N.E. Denmark
Tryg har etableret et samarbejde med de danske ungdomsorganisationer for nydanske unge under O.N.E. Denmark. De motiverer unge nydanskere mellem 18-30 år til at fokusere på uddannelse og karriere.

Siden 2011 har Tryg og O.N.E. holdt fem workshops i København, hvor vores medarbejdere rådgav om jobansøgning, CV og forberedelse af jobsamtaler. Vi gentager aktiviteten i 2013 og har som mål at holde to workshops. Samarbejdet med O.N.E. bidrager til at udvikle kompetencer hos deres medlemmer og samtidig synliggøre Tryg som en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund.

Ambisjoner.no
Tryg har siden 2011 støttet Ambisjoner.no, en norsk netportal, der støtter og rådgiver personer med en minoritetsbaggrund om uddannelse og karriere. Som led i samarbejdet formidles Trygs ledige stillinger via Ambisjoner.no’s jobportal. Vi benytter også deres rekrutteringsplatform og netværk til at målrette vores rekruttering til flersproglige jobsøgere med højere uddannelse.

Foreningen Nydansker
I samarbejdet med Foreningen Nydansker yder vi rådgivning og hjælper unge, nydanske mænd og kvinder ind på arbejdsmarkedet. Det sker gennem mentorordninger, hvor vores medarbejdere får lejlighed til at virke som mentorer og ad den vej dele deres viden og erfaringer med arbejdssøgende unge. De får indblik i unge menneskers vanskeligheder med at få en læreplads eller komme i beskæftigelse, og betydningen af nydansk baggrund i den forbindelse. Vores mentorer lærer på den måde mangfoldigheden at kende og får erfaring med at håndtere den.

Rejsen
Vandreture i Spanien og i det norske fjeld har siden 2008 givet grupper af unge mænd med anden etnisk baggrund og plettet straffeattest og kvinder med flygtningebaggrund mulighed for at vælge en ny vej i deres liv. Konceptet ”rejsen” kobler en social indsats for udsatte unge mennesker med Trygs interesse i at udvikle vores lederes kompetence til mangfoldighedsledelse. Deltagerne bliver tilbudt et job eller en plads i Trygs elevprogram, hvis de gennemfører rejsen, mens Trygs ledere får mulighed for at møde mennesker med en minoritetsbaggrund og derigennem få konfronteret deres fordomme og stereotyper.

I 2011 blev den sidste vandretur gennemført for 4 unge, som herefter modtog undervisning og blev efterfølgende ansat i Tryg.

Nørrebroløbet 2011
Tryg støttede i 2011 Nørrebro-løbet, et motionsløb iværksat af en gruppe drenge med ikke-vestlig baggrund fra projektet ”Mind Your Own Business”. Motionsløbet blev en stor succes og satte fokus på forebyggende indsatser på Nørrebro. Løbet havde over 300 deltagere, heriblandt Københavns overborgmester, Frank Jensen, Socialborgmester, Mikkel Warming og tidligere chefpolitiinspektør, Per Larsen.

Trygs medarbejdere bidrog med professionel sparring om administration og organisering af løbet og med opmuntrende støtte undervejs. Under løbet uddelte vi t-shirts  med teksten: Tryghed – også på Nørrebro.

Projektet gav vores medarbejdere i Tryg mulighed for at udvide deres horisont, konfrontere egne fordomme og udvikle evner til at arbejde i et mangfoldigt miljø.  

Du kan læse mere her på Myob.dk.

Be my best
”Be My Best” var et katalysatorprojekt, der i 2011 resulterede i et tilbud til medarbejderne på Trygs hovedkontoret i Ballerup om at få let adgang til ansigtsbehandling. Behandlingen udføres af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Idéen var at bringe nydanske kvinder tættere på arbejdsmarkedet og støtte dem i at etablere sig som selvstændige. Ved at tilbyde behandling i Trygs bygning, hjælper vi dem med adgang til nye kunder, og giver samtidig vores medarbejdere mulighed at opnå velvære.

To kvinder kører i dag behandlingstilbuddet som selvstændig virksomhed under navnet Emmaculate.

Flygtningeguiderne
Flygtningeguiderne er et projekt, der drives af Tryg i partnerskab med Uddannelsesforbundet (UDF) i Norge. Guiderne er frivillige, der hjælper flygtninge med at blive inkluderet i de lokalsamfund, de bor i. Rekruttering af guiderne til flygtningeprojektet sker blandt medarbejdere i Tryg og UDF og i et regionalt samarbejde med lokale Røde Kors kontorer.

Samarbejdet løber over tre år og har som mål at skabe dialog og fælles værdiskabelse for både Tryg, kunderne og samfundet. Indsatsen styrker Trygs mål om at øge kundetilfredshed og kundeloyalitet.

Efter god omtale i november 2013 på et kundearrangement og i medierne meldte 12 nye medarbejdere sig som guider. Vi fordoblede dermed antallet af Tryg flygtningeguider til 24.

Se videoen om flygtningeguiderne (på norsk) - klik her.