CSR arkiv

Handicap arkiv

Handicap
Mennesker med handicap udgør en ressource for det danske arbejdsmarked, som Tryg ønsker at være med til at kaste lys over. Vi deltager derfor i kampagner og projekter med både myndigheder og interesseorganisationer for at fortælle om de erfaringer og udfordringer, vores medarbejdere og ledere har med at skabe en inlkuderende arbejdsplads.

Se filmen 'Kørestol og synshandicap - ingen hindring i Tryg Group - klik her.

Tryg deltager i Virksomhedsforum for Social Ansvars (VFSA) arbejdsgruppe om socialt ansvar og bidrog i 2013 til diskussioner om projekterne Flexpilot og professionelle partnerskaber mellem jobcentre og virksomheder.

I 2014 undersøger vi muligheden for at tilbyde jobprøvning i samarbejde med Herlev og Ballerup jobcentre.

Trygs hovedkontor i Ballerup er vurderet tilgængeligt for syv ud af syv handicapområder.

Læs mere her.

Handicap og idræt
Fra 2009 til 2011 støttede Tryg Dansk Handicap Idrætsforbund i deres store indsats for at skabe et aktivt liv for mennesker med handicap gennem sport og motion. Samarbejdet har betydet, at vores kunderådgivere nu kan formidle kontakt til DHIFs konsulenter og oplyse om deres aktiviteter til de kunder, som fx oplever at få et handicap i tilknytning til en skade.

Søg Job – Evner i fokus
I 2011 startede tidligere Beskæftigelsesminister, Inger Støjberg sammen med Danske Handicaporganisationer og Virksomhedsforum for Socialt Ansvar kampagnen ”Søg job – evner i fokus”. Kampagnen var et fælles initiativ for at få flere mennesker med handicap i job. I den forbindelse blev Tryg udvalgt som rollevirksomhed til at fortælle om erfaringer med at ansætte medarbejdere med handicap.
 I april 2012 holdte vi et åbent hus arrangement for mennesker med handicap, der gerne vil vide mere om Trygs erfaringer med at skabe gode og tilgængelige rammer for medarbejdere med handicap.

Se filmen 'Kørestol og synshandicap - ingen hindring i Tryg Group - klik her.

CSR-D(isability)
Tryg deltog i 2012 i Discuss og Danske Handicaporganisationers projekt CSR-D, der handler om at sætte inklusion af mennesker med handicap på CSR dagsordenen. Sammen med fire andre virksomheder bidrager Tryg med erfaringer om lederskab og udfordringer i forhold til at inkludere medarbejder med handicap på arbejdspladsen, og med eksempler på, hvordan mangfoldighed kan give bedre kundeservice.

Fysisk tilgængelighed
 I et samarbejde med Danske Handicaporganisationer og Discuss deltager Tryg i dialog og vidensdeling med andre virksomheder om, hvordan vi kan forbedre de fysiske rammer samt adgangen til vores produkter og services for kunder med handicap.

Tryg er en inkluderende arbejdsplads og det er et prioriteret område at skabe tilgængelighed for vores medarbejdere med handicap. Derfor har Tryg i Ballerup fået lavet en tilgængelighedsundersøgelse, hvor adgangen til Tryg som arbejdsplads og kantineforholdene er blevet vurderet. Alle minimumkrav er opfyldt, således at vi har fået 7 ud af 7 mærker, som bl.a. vurderer adgangen for kørestolsbrugere, personer med syns- og hørehandicap og udviklingshandicap.