CSR arkiv

Projekt Nordic Climate

Nordic Climate er et projekt, hvor Tryg, Codan, Gjensidige og IF har indgået et samarbejde med de nationale forskningsfirmaer NordForsk og Nordic Centre of Excellence, NORD-STAR.

Formålet med projektet er at øge forsikringsselskabernes bevidsthed og viden om miljøsager, så vi kan rådgive vores kunder på bedste vis om konsekvenserne.

I 2014 resulterede samarbejdet i et kundevenligt dataværktøj, VisAdapt, som gør det muligt at bearbejde og sammenligne klimadata på regionalt niveau i de nordiske lande. Disse data gør os i stand til at give specifik rådgivning til husejere og kunder indenfor specifikke områder. Dette vil øge vores kundeforståelse samt viden om klimaforandringer og risikoen herved.

Ved at bruge dette værktøj, vil vi være i stand til at levere målrettet service til specifikke kunders behov og udfordringer - og hjælpe dem til at formindske deres sårbarhed.

Samarbejdet begyndte i 2011, og støttes af alle 4 forsikringsselskaber med 1 kr. pr. husforsikring - samlet set 4 millioner kr.