CSR arkiv

Mobility Management

Trygs mobility management indsats sætter fokus på at gøre vores transportvaner mere bæredygtige. Ved at undgå unødvendig transport og ændre transport med bil til mere miljøvenlige transportformer som cykel, tog, bus, el- og hybridbil, gavner vi både sundheden hos vores medarbejdere og mindsker belastningen på miljøet.

Det giver også nye muligheder for at reducere omkostninger til udbygning og vedligeholdelse af parkeringspladser. Samtidig bidrager vi til at reducere trængslen på vejene i vores lokalområde i Ballerup.

 Med indsatsen har vi givet medarbejderne adgang til:

  • 2 hybridbiler som mødebiler
  • 5 pendlercykler
  • cykelservice på hovedkontoret hos cykelven.dk
  • øget kapacitet til bad og omklædning
  • erhvervskort til offentlig transport
  • workshop materiale om smart transport

Indsatsen har haft god effekt. Det viser undersøgelser af vores transportvaner i 2011 og 2013. Vi har set en fremgang på 6 procentpoint, fra henholdsvis 11 til 17 procentpoint, i antallet af medarbejdere, der cykler til arbejde.

Den andel, der benytter egen bil, er faldet i samme periode med 8 procentpoint, fra henholdsvis 80 til 72 procentpoint. Samtidig er der sket en stigning i brugen af kollektiv trafik og i brug af forskellige kombinationer af transportmidler.

Se transportvaneundersøgelse 2013 her.

Vores mobility management indsats er udviklet med inspiration fra Formel M, et projekt i Ballerup Kommune, der har som formål at mindske forurening fra privatbilisme, skabe bedre adgang til offentlig transport og mindske trængslen på vejene, og i tæt dialog med Ballerup Kommunes mobilitetsnetværk for virksomheder i Lautrupgård i Ballerup. Netværket blev optaget i den "Store Omstillingsguide" i 2013, og modtog en pris for indsatsen.  

Læs mere om Formel M her