CEO statement 2019

At skabe en bæredygtig forretning

I 2019 er vi fortsat på vores rejse med vores Corporate Responsibility strategi for 2020 og offentliggjorde vores uafhængige Corporate Responsibility rapport. Læs mere her.

CEO Statement - Morten Hübbe om csr i Tryg

Som et skadesforsikringsselskab er vores kerneforretning at skabe tryghed for vores kunder i deres dagligdag, hvilket også er forankret i vores formål: I en verden, der forandrer sig, gør vi det enklere at være tryg.Vi skaber værdi for samfundet ved at give personer og virksomheder mulighed for at beskytte dem selv fra risici – både før, under og efter en hændelse – ved hjælp af forebyggelse. Som verden forandrer sig, og risici bliver mere og mere komplekse på grund af globalisering, klimaforandringer, urbanisering og teknologisk udvikling, vil vi gøre forsikring mere simpelt.

Højdepunkter 2019

Forebyggelse er centralt for vores formål – at gå fra at være en passiv tryghedsleverandør til en aktiv tryghedssskaber. I 2019 har vi lanceret et produkt kaldet ’Mobil-blocker’. Mobil-blocker forhindrer bilister i at bruge deres mobiltelefon, når de kører bil, for at sikre deres sikkerhed og for at udstyre arbejdsgivere med et værktøj, som sikrer deres medarbejderes og andre trafikanters sundhed og sikkerhed.

At arbejde med diversitet og inklusion er en vigtig parameter for en succesfuld virksomhed. Personligt er jeg meget engageret i diversitetsdagsordenen igennem min involvering i ’The Danish Diversity Council’, og jeg tror på, at mål for kvinder i ledelse og rotationsaftaler er vigtige initiativer, som vi har implementeret i Tryg. I 2019 var andelen af kvinder i ledelse 35% sammenlignet med 33% i 2018. Dette er fremskridt, men der er stadig nok at tage fat på, hvis vi skal nå vores mål om 41% kvinder i ledelsen i 2020.

Vi er stadig engagerede i Natteravn- og Redningskrans-initiativerne i Norge. Der har været en stigning i drukneulykker i Norge og har derfor øget vores bidrag fra 2.000 redningskranse til 2.500 i 2019.

At forankre Corporate Responsibility succesfuldt kræver engagement fra ledelsen. Direktionen har etableret et Corporate Responsibility Board med vores koncernchef, Barbara Plucnar Jensen, som formand. Jeg følger udviklingen og dialogen fra møderne tæt.

 

Venlig hilsen

Morten Hübbe

Koncernchef

Vores fire strategiske elementer

Aktiv tryghedsskabelse

Trygs aktiviteter, der skaber tryghed i samfundet såsom redningskranse og natteravne i Norge eller ansvarlige/forebyggelsesprodukter, der skaber tryghed gennem forsikring såsom Tryg Drive og rottespære.

Klima & miljø

Trygs klima og miljømæssige aftryk og reducering heraf igennem et CO2-reduktionsmål på 2% i 2020 og arbejde med affaldshåndtering og forbrug. I Norge er flere af Trygs kontorer Miljøfyrtårn certificerede.

Ansvarlig arbejdsplads

Trygs ansvar for at drive en ansvarlig arbejdsplads - for både vores medarbejdere og kunder blandt andet gennem fokus på diversitet hvor Tryg har et mål for 41% kvinder i ledelse. 

Forretningsetik

Trygs lovgivningsmæssige forpligtelser og underliggende handlinger for at sikre compliance såsom politikker, ansvarlig leverandørstyring og træning af medarbejdere.

Som verden forandrer sig, og risici bliver mere og mere komplekse på grund af globalisering, klimaforandringer, urbanisering og teknologisk udvikling, vil vi gøre forsikring mere simpelt.
- Morten Hübbe, Koncernchef