Indsatsområder

Tryg som arbejdsgiver

En tryg arbejdsplads og ansvarlig virksomhedsledelse er vigtige byggesten i et stærkt CSR-fundament. Læs, hvordan vi arbejder med Tryg som arbejdsgiver her. 

Ansvar på arbejdspladsen 

Resultater og mål

 

Mennesker

I Tryg arbejder vi aktivt på at sikre, at vi opererer som en ansvarlig arbejdsplads med fokus på arbejdstagerrettigheder, diversitet samt lige fordeling mellem mænd og kvinder i lederpositioner.

Forretningetik

Vi ønsker samtidig at have en holistisk tilgang til vores arbejde. Derfor fokuserer vi ikke udelukkende på vores medarbejdere i Norden, men også på de områder, hvor vi samarbejder med andre virksomheder.

Miljø og klima

Ansvarlig virksomhedsledelse omfatter dog mere end medarbejdere og forretningsetik. Derfor arbejder vi også bevist med vores påvirkning på både klima og miljø.

Ansvarlig virksomhedsledelse

En tryg arbejdsplads

Hjertestartere og nødhjælpskasser  
På Trygs hovedkontor i Ballerup har vi opsat fem hjertestartere og 13 nødhjælpskasser til brug for hurtige indsatser ved ulykker og sygdom. Lignende sikkerhedsudstyr findes på vores decentrale kontorer i resten af Danmark samt i Bergen og Oslo.

Vi tilbyder også vores danske medarbejdere førstehjælpskurser, så de kan yde den nødvendige hjælp i krisetilfælde. Kurset inkluderer instruktion i hjertestarterne og praktiske øvelser i genoplivning, hjertemassage og livreddende førstehjælp. 

Beredskabsøvelser 
I Danmark er det lovpligtigt for virksomheder at have en beredskabsplan. Trygs beredskabsplan sikrer, at vi kan fortsætte forretningsdriften i tilfælde af katastrofer.

Vi kontrollerer løbende, at planen også virker i praksis og afholder en årlig øvelse. Formålet er her at teste, hvordan samarbejdet mellem koncernens overordnede beredskab og de nationale landeberedskaber fungerer. Forud for øvelsen har alle beredsskabsteams modtaget undervisning og instruktion.