Indsatsområder

Tryghed i samfundet

I Tryg tror vi på, at en verden i udvikling repræsenterer en unik mulighed for at øge tryghed i samfundet. Men forandring også kan mindske trygheden i samfundet, hvis de nødvendige handlinger ikke bliver etableret i tide.

Når verden forandrer sig

For at øge trygheden arbejder vi aktivt for at udvikle og tilbyde forsikringsprodukter, der møder kundernes behov både nu og i fremtiden, og sikrer at de ikke oplever unødige udfordringer eller usikkerheder, hvis de får en skade på enten dem selv eller deres ejendele. Et afgørende område for at sikre kundernes tryghed er vores forebyggelsesindsats. Udover at bidrage til kundernes tryghed, så arbejder vi også for at sikre tryghed i samfundet og på Trygs lokaliteter.

Tryghed i samfundet