Investor | Aktien | Udbytte

Tryg’s udbyttepolitik skal sikre en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger. Udbyttepolitikken afspejler en forventet høj indtjening fra forsikringsvirksomheden og en lav risikoprofil inden for investeringsaktiviteterne, samtidig med at der med baggrund i Trygs interne kapitalmodel (individuel solvens) skal være en solid kapitalposition. Fremadrettet vil den interne kapitalmodel danne rammerne for selskabets kapitalbehov. Trygs udbyttepolitik er baseret på følgende forudsætninger:

  • En overordnet målsætning om at skabe langsigtet værdi for selskabets aktionærer.
  • At udbyttepolitikken er konkurrencedygtig i forhold til de nordiske forsikringskonkurrenter.
  • At der udbetales 60-90 % af resultat efter skat.
  • At tilstræbe udbetaling af et nominelt stabilt stigende udbytte på helårsbasis.
  • Kapitalniveauet skal til enhver tid afspejle målene for egenkapitalforrentning og de lovmæssige kapitalkrav.
  • Tilpasning af kapitalniveauet vil kunne ske igennem udbetaling af ekstraordinært udbytte.

Det kontante udbytte bliver godkendt på den ordinære generalforsamling. Fra 2017 udbetaler Tryg udbytte kvartalsvis.

Mio. DKK 2012 2013 2014   2015   2016  2017
Udbytte 1.594 1.656 1.731 1.759  1.770  1.827
Udbytte pr. aktie (DKK)* 5,2 5,4 5,8 6,0  6,2  6.4
Udbytteprocent 72 % 70 % 68 % 89 %  72%  73%
Ekstraordinært aktietilbagekøb 800 1.000 1.000 1.000  
Ekstraordinært udbytte**          1.000  1.000

* Udbytte pr. aktie inkluderer udbytte på 2,60 DKK for 1. halvår udbetalt i juli 2016 og foreslået udbytte på 3,60 DKK af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen.
** Foreslået af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen

Solvensrapport

Download Trygs rapport om solvens og finansiel situation 2017.

Download rapport

Kommende begivenheder

Find datoer for offentliggørelse af finansielle rapporter, konferencer og detaljer om roadshows.

Information
Finansiel kalender