INVESTOR

Nikolaj Thalbitzer

Senior Analyst

Nikolaj

Contact

Nikolaj ThalbitzerSenior Analyst
Telephone+45 20 60 57 84
Emailnikolaj.thalbitzer@tryg.dk