Historien om Tryg

Trygs historie

Trygs rødder i skadeforsikring går næsten 300 år tilbage og starter med en brand

1728 - i dag

Følg Trygs rejse gennem historien

 

1700-tallet

1728 | En historisk brand 

København oplever den største brand i byens historie. Gennem 60 timer står store dele af byen i flammer og 1600 matrikler nedbrænder i processen. Branden øger offentlighedens bevidsthed om behovet for at sikre sig. 

1731 | Danmarks første forsikringsselskab  

Som følge af de store ødelæggelser stiftes Danmarks første brandkasse på kongelig forordning. Brandkassen skal sikre folket økonomisk, hvis katastrofen opstår igen. Kjøbenhavns Brandforsikring er den ældste del af Trygs historie. 

1800-tallet

1898 | Navnet Tryg  

Tryg optræder for første gang som del af Livsforsikringsselskabet Tryg A/S. En række mindre selskaber fusionerer i de kommende år og tager i 1911 endelig form som Andels-Anstalten Tryg.

1900-tallet

1974 | Tryg Forsikring bliver til

I 1974-1975 fusionerede en mindre gruppe af forsikringsvirksomheder - herunder Kjøbenhavns Brandforsikring og Andels-Anstalten Tryg - igen. Som et resultat heraf opstod Tryg Forsikring.  

1991 | Et nyt ejerskab

Det gensidige selskab opløses, og Tryg bliver til et aktieselskab ejet af ’Tryg i Danmark smba’ – det senere TryghedsGruppen.

1995 | Tryg køber Baltica

Tryg opkøber Baltica og fortsætter virksomheden under navnet Tryg-Baltica.

1998 | Trygfonden og Tryg Garanti

Tryg i Danmark smba etablerer TrygFonden. Fonden skal drive almennyttige aktiviteter i Danmark, udenfor kommercielle interesser. Dansk Kaution – nu Tryg Garanti – en del af Tryg.

1999 | Unibank og Vesta

I 1999 fusionerer Tryg-Baltica med Unidanmark-koncernen. Unibank er på det tidspunkt Danmarks næststørste bankgruppe, og bliver senere til Nordea-koncernen. Samme år opkøber Tryg forsikringsselskabet Vesta i Norge.

2000

2001 | Dannelsen af Nordea

Tryg-Baltica, Vesta og Unibank indgår i dannelsen af Nordea. Tryg i Danmark smba ejer nu 6 % af den nordiske bankgruppe.

Samme år

 • Tryg-Baltica udvider med en filial i Finland.

2002 | TrygVesta og udvidelser mod nord

Tryg i Danmark opkøber Nordeas skadeforsikringsaktiviteter og danner TrygVesta. Tryg forstætter med at arbejde som Tryg i Danmark og Vesta i Norge. 

Samme år

 • Koncernen køber samtidig Zürichs danske og norske skadeforsikringsvirksomhed.
   

2003| Stine Bosse bliver koncernchef

Som ny koncernchef lancerer Stine Bosse et ambitiøst turnaround-projekt med overskriften Combined Ratio 95. Målet er, at forberede Tryg til en børsnotering, inden for et par år.

2005 | Børsnotering

TrygVesta bliver noteret på OMX den Nordiske Børs i København 14. oktober. Åbningskursen er 230 DKK. 

I december bliver Tryg en del af OMXC20-indekset og dermed blandt de 20 mest omsatte aktier på Københavns fondsbørs. 

2006 | Svensk filial

TrygVesta  lancerer en svensk filial, Vesta Skadeförsäkring, i juni 2006.

2008 | TryghedsGruppen

Tryg i Danmark smba skifter navn til TryghedsGruppen, som den kaldes i dag. Samme år indgår TrygVesta en aftale med Axa Corporate Solutions, som er et af verdens største forsikringsselskaber. Tryg kan nu anvende Axa’s internationale netværk til at imødekomme nordiske kunders internationale forsikringsbehov.

2009 | Køb af Moderna  

TrygVesta køber Moderna Försäkringar i Sverige. Moderna bringer cirka 250 medarbejdere og en markedsandel på 4 % af det svenske marked ind i koncernen.

Samme år

 • Ny, nordisk struktur
  1. januar 2009 træder en omfattende organisationsændring i kraft. TrygVesta får en nordisk organisationsstruktur med færre ledelseslag og en fladere organisering mod kunderne. Koncernledelsen bliver udvidet fra seks til ni medlemmer.

2010

2010 | Tryg gør det enklere 

TrygVesta bliver forenklet til Tryg. Ændringen er en naturlig konsekvens af en stadigt stærkere fælles kultur i koncernen, på tværs af landegrænserne. På grund af lighed med RSAs svenske forretning Trygg-Hansa, beholder Tryg navnet Moderna i Sverige. 

Samme år

 • Salg af sø-kaskoforretning 
  Tryg sælger fornyelsesretten til sø-kaskoforretningen til Codan, der er dansk datterselskab til RSA. 

2011 | Morten Hübbe bliver ny koncernchef

Efter 24 år i Tryg fratræder Stine Bosse som koncernchef. Bestyrelsen udnævner Morten Hübbe som hendes efterfølger. Morten Hübbe har været ansat i Tryg siden 2002 og været koncernfinansdirektør siden 2003.

Samme år

 • Fokus på lønsomhed
  Tryg gennemfører den 1. juni en organisationsændring, der skal sikre større fokus på lønsomhed i de enkelte forretningsområder. Den nye organisation har en enklere struktur med tydelig rolle- og ansvarsfordeling og kortere beslutningsprocesser.


2012 | Lønsomheden stiger

Tryg-aktien klarer sig godt. I februar 2012 er Morten Hübbe inviteret til at afslutte handlen på Nasdaq-børsen i New York. I Danmark er Tryg det stærkeste forsikringsbrand på markedet. Det viser årets brandindeks for Finanssektoren udarbejdet for Finanswatch.

Samme år

 • Salget i Finland
  I november gør Tryg status på sin forretning i Finland. Efter strategisk revision sælger Tryg den finske del af forretningen til If for 15 mio. EUR.
   
 • Ny udbyttepolitik
  2012 bliver også året for en ny udbyttepolitik. Fremadrettet vil det årlige udbytte udgøre 60-90 % af resultatet efter skat.


2013 | Et stormende år

De kraftige storme Allan og Bodil rammer Danmark og Sverige. Efter første storm alene behandler Tryg 28.000 skader. Efter Bodil hjælper vi tusindvis af kunder med oversvømmelserne, der 10. december blev kategoriseret som stormflod. 


2014 | Nye ambitiøse mål

Kapitalmarkedsdag. Morten Hübbe præsenter nye finansielle mål og kundemål for 2017. 


2015 | Tryg splitter aktien

Tryg splitter sin aktie i 1:5. Hver aktie med en nominel værdi på 25 DKK bliver erstattet med 5 aktier af en nominel værdi på 5 DKK. Trygs interne kapitalmodel i forbindelse med Solvens II bliver samme år godkendt af Finanstilsynet.

Samme år

 • Medlemsbonus godkendt
  2015 er samtidig året hvor TryghedsGruppens medlemsbonusordning bliver godkendt af Erhvervsstyrelsen. Med ordningen kan TryghedsGruppen nu udbetale en del af sit overskud til sine medlemmer (forsikringstagere hos Tryg Forsikring A/S i Danmark).
   
 • Ny ledelsesstruktur
  Tryg offentliggør en organisationsændring af den daglige ledelsesstruktur, som træder i kraft 1. januar 2016. De nordiske forretningsområder bliver erstattet af nationale forretningsområder med nye direktører. Den nye struktur erstatter koncernledelsen, og topledelsen udgør nu direktionen bestående af koncernchefen/ CEO, koncernfinansdirektøren/ CFO og koncerndirektøren/ COO.

2016 | Historisk bonus 

TryghedsGruppen udbetaler for første gang medlemsbonus til alle kunder i Danmark for 696 mio. DKK. Hver kunde får udbetalt 8 % af sine præmieindbetalinger til Tryg for 2015.   

Samme år

 • The Camp åbner
  D. 5. oktober åbner The Camp, en community-baseret arbejdsplads for nystartede virksomheder, på Trygs hovedkontor i Ballerup. 
   
 • A1 rating
  Samme år opgraderer Moodys sin vurdering af Tryg fra ”A2” til ”A1” med ’stable outlook’.


2017 | Et nyt 'purpose'

Med lanceringen af Trygs purpose på Capital Markets Day i november, sætter Morten Hübbe kursen for en ny strategiperiode for Tryg. Nye finansielle mål og kundemål for 2020 bliver præsenteret.

Samme år

 • Kvartalsvis udbytte og bonus
  I april udbetaler Tryg for første gang kvartalsvis udbytte på 1,6 DKK pr. Aktie – og senere på året udbetaler Tryghedsgruppen for andet år i træk en medlemsbonus på 700 mio. DKK.
   
 • Alka
  I december runder Tryg året af med et historisk køb af Alka for 8,2 mia. DKK, som udgør 6 % af det danske privatmarked.  

2018 | Alka

I november modtog Tryg den endelige godkendelse af Alka-transaktionen fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen.

Samme år

 • Jukka Pertola
  I marts tiltræder Jukka Pertola som bestyrelsesformand i Tryg.

2020

2020 | Købstilbud på RSA

I november 2020 offentliggør Tryg sammen med Intact et købstilbud på RSA.

 

2021 | RSA opkøb

I forbindelse med finansiering af opkøbet af RSA Scandinavia lavede Tryg et aktieudbud på cirka 350. mio. aktier.

 • I løbet af 2021 godkendte konkurrencemyndigheder opkøbet, og Tryg overtog Trygg-Hansa, Codan Norge og 50% af Codan Danmark.

 

 • I juni måned modtog Tryg og Intact et købstilbud på Codan Danmark på 12,6 mia. DKK, som forventes at gå igennem i 2022.
   

2022 | Demerger og salg af Codan DK

 • I april blev separationen af RSA Scandinavia til DK, NO og SE fuldført
 • I maj blev salget af Codan DK til Alm. Brand fuldført