CR Tryg
Samfundsansvar

Tryghed i samfundet

I Tryg handler samfundsansvar om at bidrage til samfundet og samtidig have fokus på finansiel stabilitet. Derfor balancerer vi kortsigtede forretningsinteresser med langsigtede løsninger, der gavner vores kunder og samfundet. Læs hvordan her (findes kun på engelsk).

Læs om samfundsansvar i Tryg

Find alle politikker i Tryg

Til politikker
Rammen for vores indsats
Vores CR-politik sætter rammen for de tematiske områder for Trygs CR-indsats.
Læs, hvordan vi arbejder og stiller krav
Vores CR-aktiviteter udstikker, hvordan vi arbejder med de 10 principper i FNs Global Compact. Du kan også læse, hvordan vi stiller krav til stakeholder involvering, monitorering og rapportering af vores CR-aktiviteter.

Kontakt Corporate Responsibility

Kontakt os