Vores Corporate Responsibility-rapportering    

Formålet med Trygs Corporate Responsibility-rapportering er på transparent vis at dokumentere, hvordan vi efterlever vores Corporate Responsibility-politik samt at præsentere vores resultater og indsats. Hvert år i januar, offentliggør vi vores uafhængige lovpligtige Corporate Responsibility-rapport. Dertil kan du finde et uddrag fra Corporate Responsibility-rapporten i Trygs årsrapport.

 

Download Trygs Corporate Responsibility-rapport 2020

 

tastatur

Væsentlighedsanalyse

I 2020 gennemførte vi en omfattende væsentlighedsanalyse for at identificere de miljømæssige, sociale, økonomiske og ledelsesmæssige emner, som er mest relevante for Tryg og for vores interessenter. Resultaterne fra væsentlighedsanalysen danner ramme for vores tilgang til Corporate Responsibility, inklusiv vores Corporate Responsibility-rapportering og vores Corporate Responsibility-strategi. Analysen sikrer, at Tryg fokuserer på de muligheder og risici i forhold til Corporate Responsibility, som er af størst betydning for vores interessenter. Vi opdaterer vores væsentlighedsanalyse hvert år for at sikre, at den afspejler udviklingen i vores forretning såvel som i vores omverden.

Væsentlighedsmatrice

I væsentlighedsmatricen er hvert emne farvekodet efter ESG (Environmental/miljømæssig, Social/socialt, Governance/selskabsledelse). Den røde cirkel indikerer, at emnet er en tilgang snarere end et koncept. Fx er Diversitet og inklusion i højere grad en tilgang, der bidrager til virksomheders samfundsansvar, mens Menneske- og arbejdstagerrettigheder er et bredere tema.

Væsentlighedsmatricen giver os mulighed for at udvælge, hvilke Corporate Responsibility-emner Tryg bør fokusere på og investere tid i, ved at sammenligne to dimensioner. Den første (vandrette akse) er emnets betydning for Tryg og emnets forventede indflydelse på vores succes som forretning. Den anden (lodrette akse) er emnets betydning for vores interessenter. De mest væsentlige emner, er de emner, der er placeret højt på begge akser. De afspejler Trygs prioriteter og vil løbende guide vores rapportering, strategi og indsats inden for Corporate Responsibility.

Væsentlighedsmatrice