Karriere

Tryg som arbejdsplads

I Tryg får du omkring 3.300 kolleger og masser af muligheder for udvikling og udfordringer. Læs, hvordan vi arbejder her. 
 

Tryg som arbejdsplads

Værdier i hverdagen

Virksomhedskulturen 
Tryg er en sjov og spændende arbejdsplads. Vi trives, fordi vi samarbejder, og fordi vi hver især yder vores bidrag til arbejdsklimaet ved at involvere os aktivt og vise engagement, respekt og hjælpsomhed. Vi udfordrer os selv og hinanden konstruktivt og fremadrettet. 

Udvikling og udfordringer 
I Tryg får du mulighed for at udnytte og udvikle dine kompetencer, så du kan leve op til de mål, vi sætter sammen med dig. Du bliver en del af et team, der skaber forandringer. 

Uden for arbejdstid 
Selvom det er dagligdagen, der gælder, kan vi også lide feste og have det sjovt sammen. Derfor giver Tryg årligt tilskud til fritidsforeninger og afdelingsfester - og hvert år inviterer vi familier og børn til juletræsfest på hovedkontoret. Trygs fritidsforeninger spreder sig over fitness, kunst, vin og en aktiv seniorklub.

Vores arbejdsplads

Det Levende Hus

I Tryg har vi designet vores arbejdsplads, så den skaber de bedste betingelser for udvikling og vidensdeling. Vi kalder det for Det Levende Hus.

Vi har erstattet de klassiske cellekontorer, med åbne kontormiljøer. Indretningen understøtter målet for Det Levende Hus: Et domicil fyldt med energiske mennesker i bevægelse og et sted, hvor medarbejderne har meget mere kontakt med hinanden - også på tværs af afdelinger. Dermed bliver relationer til kolleger tættere og muligheden for at dele viden og hente inspiration hos hinanden er blevet bedre.

Husene indeholder en masse åbne mødefaciliteter, bl.a. Ramblaerne, der gør det let for os at mødes og tale sammen. Ramblaerne bruges flittigt både til kaffepauser samt faglige møder og diskussioner.

Goddag til vi og vores

Vi vil gerne understøtte en arbejdskultur, hvor opfattelsen af ”mig og mit” er erstattet af ”vi og vores” til glæde for både ledere og medarbejdere - og i sidste ende vores kunder.

Store åbne kontorlokaler giver mulighed for at medarbejderne flytter rundt i grupper, alt efter hvad der arbejdes på. Den fleksible indretning skaber levende arbejdspladser. Samlet set forstærker Det Levende Hus en levende organisation, der skal kunne tilpasse sig konstante forandringer.

Trygs kontorer i Ballerup, Bergen, Stockholm, Oslo, Århus og Viborg er alle indrettet som Levende Huse. Det er med til, at nordiske kolleger føler sig hjemme når vi besøger hinanden på kontorerne.

Bæredygtighed i centrum

Bæredygtighed er centralt i Det Levende Hus: Fra det organiske udtryk i designet af de fysiske rammer til indretningen, der understøtter et godt arbejdsmiljø og et naturligt indeklima. 

Det Levende Hus er indrettet med mange videokonferencelokaler, hvor medarbejderne kan holde møder på tværs af landegrænserne. Derved sparer medarbejderne tid, og Tryg reducerer både omkostninger og CO2-udslip. 

Vi arbejder målrettet med kompetencer
 

Kompetente og motiverede medarbejdere er Trygs vigtigste aktiv - og forudsætningen for at vi når vores mål. 
Glade medarbejdere i udvikling
Vi ønsker, at uddannelse, udvikling og videndeling skal bidrage til at skabe arbejdsglæde, trivsel og tryghed for vores medarbejdere.
Nye kompetencer - og krav
Vi tilstræber og tilbyder kontinuerlig kompetenceudvikling til alle ansatte. Det gør Tryg omstillingsparat som virksomhed - i stand til at ændre sig og møde nye krav og udfordringer.
En forandringsvillig kultur
Tryg satser på medarbejdere, der er forandringsvillige og ønsker at udvikle sig. Vi tager selv initiativ til at dygtiggøre os fagligt og personligt, i tråd med virksomhedens målsætning og behov.
Mød vores medarbejdere

Hvordan er det at arbejde i Tryg?

Mød dem her