Vores ledelse af Corporate Responsibility

Vores arbejde med Corporate Responsibility er af høj prioritet for Tryg og er derfor rodfæstet i vores Direktion. Dertil har vi etableret et Corporate Responsibility Board, som driver Trygs strategiske Corporate Responsibility-indsatser.

Bæredygtighedsagendaen er væsentlig for både vores kunder, leverandører, medarbejdere og aktionærer. Den er bredt forankret, den er ønsket. Det ønske er vigtigt for den impact, vi i sidste ende kan være med til at skabe. For at leve op til ordene og gøre en forskel tror jeg, at det er vigtigt med dokumentation og tracking. Det er vigtigt, at bæredygtighed ikke bare er noget, vi taler om – men noget, vi handler på
Barbara Plucnar Jensen, Koncernfinansdirektør

I Tryg tror vi på at drive en transparent, etisk og ansvarlig virksomhed. Vores forpligtelse til Corporate Responsibility er yderligere beskrevet i vores Corporate Responsibility-politik (kun på engelsk). Vi er medlemmer af FN’s Global Compact og følger Global Compacts 10 Principper, der danner grobund for alt, hvad vi gør i Tryg.

Tryg har etableret en Code of Conduct og en Supplier Code of Conduct. Vores Code of Conduct afspejler samfundets normer og værdier og omfatter de emner, der er af stor betydning for både vores interessenter og vores egen forretning. Vores Supplier Code of Conduct er baseret på internationalt anerkendte aftaler, der har til formål at mindske virksomheders negative indflydelse på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption, herunder FN's Global Compact.

Corporate Responsibility Board

Tryg har etableret et Corporate Responsibility Board, som har til formål at drive vores strategiske indsatser for Corporate Responsibility. Direktionen er repræsenteret af koncernfinansdirektør, Barbara Plucnar Jensen, som formand, sammen med syv nordiske direktører.

Corporate Responsibility Boardet har en rådgivende funktion i at sætte Trygs strategiske retning og supporterer Direktionen med anbefalinger til initiativer. Trygs Corporate Responsibility-rapport godkendes af Boardet, inden den endelige godkendelse af Trygs Direktion og Bestyrelse. Boardet fører tilsyn med og monitorerer resultater og målsætninger, Trygs strategiske retning samt følger op på og igangsætter initiativer i Tryg.

Ledelsesstruktur