Corporate Responsibility-ledelse

Vores ledelse af Corporate Responsibility

Her kan du læse, hvordan vi driver Corporate Responsibility i Tryg. Få indblik i vores Corporate Responsibility Board, som vi har etableret som et skridt imod strategisk drevede Corporate Responsibility-indsatser i Tryg eller læs Boardets nuværende kommissorium.

Vi sikrer, at ESG er en drivkraft for innovation, der kan bidrage til vores overgang fra et traditonelt forsikringsselskab til en aktiv tryghedsskaber i samfundet
Barbara Plucnar Jensen, koncernfinansdirektør

Corporate Responsibility Board

Som et skridt mod strategisk drevede Corporate Responsibility-indsatser i Tryg, har vi etableret et Corporate Responsibility Board, hvor vores direktion er repræsenteret ved koncernfinansdirektør, Barbara Plucnara Jensen, som formand, såvel som at direktører fra vigtige områder repræsenterer Tryg på tværs af Norden.

Corporate Responsibility Boardet spiller en vejledende role i at supervisere virksomhedens strategiske retning samt i at anbefale initiativer og tiltag, som reporteres til direktionen. Dertil godkender Boardets Trygs Corporate Responsibility-rapport, før den godkendes endeligt af direktionen. Boardet fører også tilsyn med og monitorerer Trygs opnåede resultater i forhold til vores konkrete målsætninger, Trygs strategiske retning og følger op på eller iværksætter initiativer for Tryg.

Corporate Responsibility Boardet diskuterer Corporate Responsibility-risici, muligheder og anbefaler initiativer, der kan forbedre Trygs arbejde med Corporate Responsibility. Boardet mødes fire gange årligt.

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram