Vores arbejde med 
FN’s Verdensmål

Tryg har forpligtet sig til at arbejde med FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi tror på, at vi som virksomhed spiller en rolle i at gøre verden til et bedre sted, og verdensmålene er et nyttigt værktøj til at sætte klare, strategiske mål for vores bæredygtighedsrejse. Vi vil fortsætte med at måle vores indflydelse, både positiv og potentiel negativ, da vores ambition er løbende at forbedre vores bidrag til målene.

Verdensmålene

Vi har foretaget en analyse af vores indflydelse på de 17 Verdensmål, som har dannet ramme for nedenstående matrice samt vores strategiske arbejde med verdensmålene. Analysen viser, at vi har størst indflydelse på Verdensmål 3, 4, 5, 12, 13, 16 og 17. Vi har sat mål for Verdensmål 5, 12 og 13, da vi mener, det er på disse områder, vi kan gøre den største forskel.

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Tryg bidrager til Verdensmål 3, Sundhed og trivsel, specifikt delmål 3.3, gennem vores sundhedsapp, Tryg Sund, der samler vores kunders sundhed i en enkelt app, sætter fokus på deres mentale og fysiske sundhed og indeholder råd og vejledning om en række sundhedsrelaterede emner. Vores rejseforsikring, der inkluderer vaccination af hele husstanden, øger tryghedsfølelsen hos vores kunder og forebygger sygdom under rejse.

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Tryg bidrager til Verdensmål 4, Kvalitetsuddannelse, specifikt indikator 4.3.1 og delmål 4.4, gennem vores forpligtelse til at styrke uddannelse og viden om forsikring blandt børn og unge gennem vores partnerskaber med Teach First Danmark og Mattip. To gange årligt, byder Tryg i samarbejde med Teach First elever fra Tingbjerg Skole velkommen, som praktikanter, på vores hovedkontor i Danmark. Mattip er en gratis onlineportal for matematiklærere. Sammen med Mattip bidrager vi til at styrke unges viden om og forståelse af vigtigheden af forsikring.

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Tryg bidrager til Verdensmål 5, Ligestilling mellem kønnene, specifikt indikator 5.5.2, gennem vores forpligtelse til at øge antallet af kvinder i ledelse og vores mål om 41% kvinder i ledelsen i 2024.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Tryg bidrager til Verdensmål 8, Anstændige jobs og økonomisk vækst, specifikt delmål 8.1 og 8.5, gennem vores forpligtelse til at respektere og fremme menneskerettigheder i vores egen forretning såvel som i vores værdikæde, samt igennem vores forpligtelse til altid at forbedre arbejdsvilkårene for vores medarbejdere. Vi tror på, at vores forretningsaktiviteter har en positiv indflydelse på økonomien i de lande, vi opererer i.

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Tryg bidrager til Verdensmål 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund, specifikt delmål 11.5 og 11.b, når vi rådgiver vores kunder om klimaløsninger til deres hjem, der gør dem mere modstandsdygtige over for klimaforandringer, herunder storme, skybrud og oversvømmelse, for derved at forebygge skader.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Tryg bidrager til Verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion, specifikt indikator 12.2.1 og 12.5.1 og delmål 12.6, gennem vores bæredygtige skadebehandlingsprocesser og vores forpligtelse til at integrere bæredygtighed i vores indkøbsprocesser og reducere vores affaldsproduktion.

Verdensmål 13: Klimaindsats

Tryg bidrager til Verdensmål 13, Klimaindsats, specifikt delmål 13.1 og 13.3, gennem vores målsætning om at blive CO2-neutrale i 2023 og vores CO2-reduktionsmål. Vi har forpligtet os til at integrere bæredygtighed i vores skadebehandlingsprocesser samt vores produkter og tjenester.

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Tryg bidrager til Verdensmål 16, Fred, retfærdighed og stærke institutioner, specifikt indikator 16.1.4, gennem vores indsats i driften af Natteravnene i Norge og vores forpligtelse til at forhindre drukneulykker gennem Redningskrans-initiativet i Norge. Vores forebyggende initiativer bidrager til at øge vores kunders tryghedsfølelse.

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Tryg bidrager til Verdensmål 17, Partnerskaber for handling, specifikt delmål 17.17, gennem vores partnerskaber, herunder vores medlemskab af FN’s Global Compact. Vi sikrer samarbejde for handling på tværs af forskellige initiativer, og vi tror på, at vi kan gøre en større forskel gennem samarbejder.