Remuneration

Executive Board

The remuneration paid to the Executive Board reflects a wish to secure a balanced earnings performance for the Group in the short term as well as in the long term.

Sådan aflønnes Trygs direktion

Bestyrelsen fastsætter aflønning
Trygs direktion er kontraktansat, og alle vilkår i direktionens honorering fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer direktionens aflønning en gang om året.

Bedømmelsen sker på grundlag af de krav, der stilles for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede direktionsmedlemmer. 

Lønsammensætning
Direktionens aflønning består af fast løn, pension og en variabel løndel. Variable lønelementer udgør kun en begrænset del af den samlede aflønning.

Bestyrelsen kan beslutte, at den faste løn suppleres med en variabel løndel på op til 50 % af den faste grundløn inklusive pension på tildelingstidspunktet med en tilsvarende nutidsværdi. 

Aktieprogram
Bestyrelsen har besluttet, at det variable lønelement udgøres af et matching aktieprogram. Fire år efter direktørens køb af et antal aktier, tildeles direktøren et tilsvarende antal vederlagsfrie aktier i Tryg.

Tildelingen af matching shares på tildelingstidspunkteter er ikke resultatafhængig. 

Formålet med matching shares-programmet er dels at sikre fastholdelse af direktøren, dels sikre en sammenfaldende økonomisk interesse mellem direktøren og selskabets aktionærer. 
 

Fratrædelse og pension
Hvert medlem af direktionen har 12 måneders opsigelse og ret til 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse. Koncernchefen har dog 12 måneders opsigelse og ret til 18 måneders fratrædelsesgodtgørelse plus pensionsbidrag i den samme periode. Hvert medlem af direktionen får indbetalt 25 % af basislønnen til en pensionsordning.   

Remuneration of the Executive Board in 2017

(DKK) Morten Hübbe Christian Baltzer Lars Bonde Johan Kirstein Brammer
Base salary 10,000,000 4,000,000 5,009,536 -
Pension 2,500,000 1,000,000 1,250,884 -
Car 255,000 255,000 255,000 -
Other benefits 26,000 26,000 26,000 -
Total fixed salary 12,781,000 5,281,000 6,535,420 -
Share-based remuneration* 2,600,000 1,000,000 1,250,000 -
Total 15,381,000 6,281,000 7,785,420 -

* The maximum investment opportunity offered under the Matching Shares Programme at the beginning of 2018 (performance year 2017).