Aflønning

Direktionen

Sådan aflønnes Trygs direktion

Trygs direktion er kontraktansat, og alle vilkår i direktionens honorering fastlægges i lønpolitikken, der godkendes af generalsamlingen samt af bestyrelsen.

Bestyrelsen vurderer direktionens aflønning en gang om året. Bedømmelsen sker på grundlag af de krav, der stilles for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede direktionsmedlemmer. 

Lønsammensætning
Direktionens aflønning består af fast løn, pension på 25% af den faste basisløn og en variabel løndel. Variabel løn kan udgøre op til 50 % af den faste grundløn inklusive pension. 

Du kan læse mere i Trygs aflønningsrapport

Aflønning af direktionen i 2023

(tDKK)Morten HübbeJohan Kirstein BrammerBarbara Plucnar JensenLars BondeAlexandra Bastkær WintherMikael KärrstenAllan Kragh Thaysen
Basisløn5.4199.5395.2226.2713.6042.532917
Pension1.3552.3851.3051.568901633229
TCO (bil), tillæg, personalegoder13342224630023743448
Social sikring af grundlønN/AN/AN/AN/AN/A1.086N/A
Fast grundløn i alt6.90712.3466.7738.1394.7414.6861.194
INP (kontant)7691.351719888523363130
INP (betingede aktier)**1.1542.0271.0781.331785544195
INP (Social sikring)N/AN/AN/AN/AN/A285N/A
INP (variabel løn) i alt1.9233.3781.7972.2191.3081.192326
Samlet løn8.83015.7248.57010.3576.0495.8781.520

* "Personalegoder” er opgjort som den skønnede kapitaliserede værdi af øvrige personalegoder, såsom forsikring, mobil etc.,

**Værdien af de betingede aktier på tildelingstidspunktet i januar 2024 for optjeningsåret 2023.