Strategi

Et stærkere Tryg i fremtiden

Med udgangen af 2017 sluttede én strategiperiode for Tryg, og en ny begyndte. Men den nye strategi, blev der også lanceret et purpose - et overordnet formål - som skal pege ind i fremtiden for Tryg.

Nye mål - samme stærke fundament

Trygs strategi for 2020 bygger videre på de seneste tre år. Det betyder fortsat fokus på en stærk finansiel performance, udvikling af den gode kundeoplevelse og operationel excellence.  

Fire temaer, der bygger oven på Trygs stærke fundament, udgør kernen i den nye strategi. Det er disse strategiske initiativer, der skal understøtte vores finansielle mål og kundemålene for 2020

Strategiske initiativer 2018-2020

Excellent skadestyring

Excellent skadestyring er målsat til at reducere skadeomkostninger med 600 mio. DKK. De væsentligste initiativer vedrører indkøb, svindel og endnu bedre styring af skadeudgifterne ved at sikre, at Trygs aftaler med autoværksteder og håndværkere anvendes i stadig større omfang.

Digitalisering af kunderejsen

Digitalisering af kunderejsen vil være af afgørende betydning i fremtiden, og Tryg foretager derfor væsentlige investeringer inden for dette område. Trygs mål for 2020 er, at 50 procent af alle skader foretages online med direkte kobling til Trygs systemer. Herudover er målet, at 70 procent af alle kontakter til Tryg sker gennem selvbetjening. Opfyldelsen af disse mål forventes at bidrage med 100 mio. DKK og vil samtidig forøge kundetilfredsheden.

Innovation af produkter og services

Produkt og Service Innovation er målsat til 1.000 mio. DKK i 2020+. Tryg har valgt at sige, at målet skal opnås efter 2020, da resultatet er det vigtigste. Tryg forventer dog, at især priserne inden for motorforsikringer vil blive reduceret på langt sigt. Hovedfokus vil være på forsikring af mennesker og forsikring relateret til teknologi. Herudover planlægger Tryg at udvide markedet for det meget lønsomme garantiforsikringsområde og forventer at lancere forsikringsløsninger, som ikke findes på markedet i dag.

Effektivisering af distributionen

Effektivisering af distributionen er målsat til at bidrage med 150 mio. DKK i 2020. Tryg har historisk haft stor fokus på at reducere omkostningerne inden for skade og administration. Effektivisering gennem nye teknologiske løsninger, produktsimplificering og forsikringspakker med stor fokus på digitale kanaler vil være de væsentligste initiativer for at opnå dette mål.

Ambitiøse finansielle mål 2020


På kapitalmarkedsdagen i november 2017 offentligjorde Tryg nye finansielle mål frem mod 2020.

Målene blev opdateret efter opkøbet af Alka Forsikring.

3,3 mia. DKK
Forsikringsteknisk resultat
~14
Omkostningsprocent
≤ 86
Combined ratio
≥ 21
Egenkapitalforrentning efter skat

En ny ledestjerne for Tryg

Tryg har som element i udviklingen af strategien for 2020, også arbejdet med at definere et såkaldt purpose – et overordnet formål – for Tryg. 

I en verden, der forandrer sig, gør vi det enklere at være tryg
- Trygs purpose

Strategi og purpose går hånd i hånd
Hvor purpose er den konstante ledestjerne over tid, har strategien fokus på mål og handlinger for en bestemt periode