Strategi

Et stærkere Tryg former fremtiden

2021 markerede starten på en ny strategiperiode for Tryg. Den nye strategi er i tråd med Trygs overordnede purpose

Nye mål - samme stærke fundament

Trygs nye 2024 strategi blev præsenteret i efteråret 2021 efter at være udskudt et år som følge af opkøbet af Trygg-Hansa og Codan Norge. Strategien bygger videre på den seneste strategiperiode. Det betyder fortsat fokus på en stærk finansiel performance, udvikling af den gode Kundeoplevelse samt fortsat fokus på digitalisering og operationel excellence.  

Fire teamer, der bygger på Trygs stærke fundament, udgør kernen i den nye strategi. Det er disse strategiske initiativer, der skal understøtte vores finansielle mål og kundemålene for 2024.

Strategiske initiativer 2021-2024

Fuld fart frem i kerneforretningen

Fuld fart frem i kerneforretningen, er målet for at øge det forsikringstekniske resultat med 1.050 mio. DKK. Initiativerne relaterer sig til en mere avanceret metode til behandlingen af anmeldte skader, hvilket gennem skadesbehandling og proces excellence, indkøb, og forebyggelse af svindel bidrager med 650 mio. DKK. Derudover forventes salg og kunde excellence at bidrage med 400 mio. DKK til det forsikringstekniske resultat gennem partneraftaler, distribution, kryds- og mersalg, samt prissætning og analyser.

Ændr måden at vinde B2B

Ændr måden at vinde B2B gennem vækst blandt små- og mellemstore virksomheder (SMV) i Erhvervsområdet samt øge lønsomheden i Industri for at bidrage med 600 mio. DKK til det forsikningstekniske resultat. Dette udføres gennem en vækst i porteføljen af SMV med 30%, og en målsætning om en combined ratio i Industri på 90%. Gennem mere præcis underwriting og reduceret eksponering mod risici, forbedrede salgs- og distributionskanaler samt nye tilbud of produkter, forventes det forsikringstekniske resultat at blive øget med 600 Mio. DKK.

Form fremtiden

Form fremtiden ved at udvide markedet i dag og samtidig bygge markedet for i morgen ved at tilføre 1,500 mio. DKK i præmieindtægter på tværs af produkttyper. I perioden 2018-2020 udvidede Tryg med 50 nye produkter og øgede præmieindtægterne med 1.060 mio. DKK. Det fortsatte fokus på innovative produkter vil hjælpe med at opnå målet om at forme fremtiden. Derudover vil Tryg øge det nuværende marked for eksisterende produkter ved at tilpasse disse tilbud til nye trends.

Synergier

Synergier fra integrationen af Trygg-Hansa og Codan Norge vil bidrage med 900 mio. DKK i synergier. 80% af disse kommer fra reduktioner i omkostninger vedrørende administration, distribution, indkøb og skadesbehandling. De resterende synergier kommer fra erhverv. Gennem integrationen af Alka har Tryg den nødvendige knowhow til at sikre sig en succesfuld integration af Trygg-Hansa og Codan Norge.

Ambitiøse finansielle mål 2024


På kapitalmarkedsdagen i november 2021 offentligjorde Tryg nye finansielle mål frem mod 2024.

7,0-7,4 mia. DKK
Forsikringsteknisk resultat
~14
Omkostningsprocent
≤ 82
Combined ratio
≥ 25
Afkast på Own Funds
900 mio. DKK
Trygg-Hansa og Codan Norge synergier

Trygs ledestjerne

Den nye strategi følger Trygs etablerede formål.

I en verden, der forandrer sig, gør vi det enklere at være tryg
- Trygs formål

Strategi og purpose går hånd i hånd
Hvor purpose er den konstante ledestjerne over tid, har strategien fokus på mål og handlinger for en bestemt periode