Download

Solvens og finansiel situation

Rapportering om solvens og finansiel situation (Solvency & Financial Condition Report) indeholder en beskrivelse af Tryg-koncernen efter EU-lovgivning om Solvens II samt dansk bekendtgørelse udstedt af Finanstilsynet.

 

Trygs rapportering om solvens og finansielle situation bliver offentliggjort på årlig basis.