Forebyggelse af skader og klimatilpasning

Tryg tilpasser forsikringer til fremtiden

Som det største forsikringsselskab i Skandinavien ønsker Tryg at understøtte samfundet i at tilpasse sig klimaforandringerne og give tryghed til kunderne.

Tryg er klar med de første forsikringsprodukter, som bidrager til EU’s mål om klimatilpasning

Naturbrande, kæmpehagl og oversvømmelser. Behovet for at modvirke hyppigere og mere ekstreme vejrbegivenheder er blevet større, og fra i dag kan kunder i både Danmark, Norge og Sverige få forsikringer i Tryg, som skal understøtte kunderne i at tilpasse sig klimaforandringerne.

Tryg er nu klar med en husforsikring til privatkunder og en bygningsforsikring til erhvervskunder, som er tilpasset EU-taksonomien og bidrager til EU’s miljømål om klimatilpasning. Det betyder, at Tryg har gennemgået forsikringerne med en tættekam for at sikre, at kunderne er dækket mod relevante klimarelaterede risici, fx storme, naturbrande og skybrud, ligesom forsikringerne indeholder et incitament til at forebygge klimarelaterede skader.  

At Tryg nu har opdateret to typer forsikringer, så de bidrager til EU's mål om klimatilpasning, er et vigtigt skridt i forhold til bedre at forstå nye risici forbundet med klimaforandringerne og omsætte disse til konkrete dækninger og fordele for kunder.

Fordele til kunder, som gør en ekstra forebyggende indsats

Mange klimarelaterede skader er forårsaget af skybrud og indtrængen af vand. Denne type skader påvirker ikke kun den enkeltes økonomi, men potentielt også kunders sundhed og velvære. Tryg har i flere år haft et strategisk fokus på at forebygge skader. Forebyggelse er med til at sikre, at kunder reducerer risikoen for skader i forbindelse med ekstreme vejrbegivenheder.

I Tryg tilbydes kunderne en reduceret præmie eller undgår selvrisikoen, hvis de installerer specifikke enheder, der forhindrer vandrelaterede skader. Det skal tilskynde til, at endnu flere kunder beskytter deres hus eller bygning bedre mod vind og vejr.

Læs mere om Trygs konkrete forebyggelseselementer for private kunder i Danmark, erhvervskunder i Danmark, kunder i Sverige og kunder i Norge.

Bedre til at forudsige og oplyse kunder om fremtidige klimarelaterede begivenheder

At forudsige risici er en vigtig del af forsikringsselskabers virke, og Tryg gør en betydelig indsats for at blive endnu bedre til at forstå og forudsige fremtidige ekstreme klima- og vejrrelaterede hændelser til gavn for samfundet og Trygs kunder.

Udfordringen er at kunne forudsige fremtidige vejrhændelser i et klima under forandring, samt hvad dette betyder for kunder og Tryg. Derfor anvender Tryg globale temperaturmodeller, prognoser og fremskrevne tal for, hvordan klimaet potentielt udvikler sig de kommende år.

Tryg arbejder sammen med myndigheder i Danmark, Norge og Sverige for at forebygge skader på bygninger og har forberedt sig på at dele data om områder, der er mest udsat for vejrrelaterede risici – efter anmodning fra myndigheder og med henblik på analytisk forskning. Derudover ønsker Tryg at informere kunder om, hvordan de beskytter deres huse og bygninger mod mere ekstremt vejr, fx via SMS, Trygs hjemmeside eller andre relevante kommunikationskanaler.

Fakta om forsikringer tilpasset EU-taksonomien

Når Tryg tilpasser en forsikring til EU-taksonomien, betyder det bl.a. at:

  1. Forsikringen dækker skader forårsaget af relevante aktuelle og fremtidige klima- og vejrrelaterede hændelser, fx storm, naturbrande og skybrud.
     
  2. Tryg tilbyder fordele til kunder, der har tegnet forsikringen, når de gør konkrete tiltag for at forebygge klima- og naturrelaterede skader.
     
  3. Tryg benytter prognoser og fremskrevne tal til at forudsige fremtidige klimarisici og til at oplyse kunder om, hvordan de kan beskytte deres ejendele forud for større vejrhændelser.