Kontakt Whistleblower linjen
Selskabsledelse

Whistleblowerordning

Her kan du anmelde din bekymring, hvis du har overværet - eller har mistanke om - brud på regler og love i Tryg.

Koncernchefen beretter

Tryg ønsker at være en virksomhed som medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere, investorer og andre interessenter kan have fuld tillid til. En af vores stærkeste værdier er, at vi møder mennesker med respekt, åbenhed og tillid. 

Hvad er en whistleblowerordning?

Tryg har en whistleblowerordning, hvor interne og eksterne interessenter kan fortælle, hvis de finder, at medarbejdere,  ledelsen i Tryg eller andre med tilknytning til Tryg bryder lovgivningen, herunder anbefalingerne for god selskabsledelse og forretningsskik.  Henvendelser om andre alvorlige forhold, som fx chikane, herunder MeToo sager, kan også indberettes via ordningen. Trygs whistleblowerordning lever op til kravene i anbefalingerne for god selskabsledelse samt den øvrige lovgivning på området. 

Sådan behandler vi henvendelser

Alle henvendelser vil blive undersøgt nøje, både for at sikre, at ingen ansat i Tryg optræder forkert og for at sikre, at ingen bliver anklaget uden grund. Alle henvendelser går direkte til Trygs juridiske direktør, den complianceansvarlige, og formanden for revisions- og risikoudvalget.  

Hvem kan indberette? 

Det er kun muligt at indberette via ordningen, hvis du har en tilknytning til Tryg, for eksempel som medarbejder, leverandør, kunde, samarbejdspartner, investor med videre. Du kan indberette oplysninger om medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer eller andre med tilknytning til Tryg.
 

Alle henvendelser behandles anonymt og fortroligt.

Med venlig hilsen  
 
Morten Hübbe  
Koncernchef