Tryg som en 
grøn arbejdsplads

Klimaforandringerne udgør en af vor tids største udfordringer og kræver øjeblikkelig handling fra alle samfundets aktører. I Tryg anerkender vi, at vi er en del af problemet - men vigtigere endnu - en del af løsningen.

Klimaforandringerne er en alvorlig udfordring, vi som samfund står over for, og problemet vil kun forværres, hvis vi ikke alle bestræber os på at reducere vores klimaaftryk. Tryg er ikke en energiintensiv virksomhed, hvorfor vores eget klimaaftryk er lille. Dog anerkender vi, at vi har et ansvar for at begrænse dette så vidt som muligt, samt at vi er en del af løsningen på at minimere samfundets samlede CO2-udledning. Vi støtter den danske regerings ambition om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70% i 2030 sammenlignet med 1990 og indsatsen for at minimere klimaforandringerne og deres konsekvenser, som adresseret i Paris-aftalen.

Vi vil reducere vores CO2-udslip med 35% i 2024 og 55% i 2030 sammenlignet med 2019 og kompensere for den resterende del af vores CO2-udledning. Det er dog vores mål at kompensere mindre og mindre, som vi formår at reducere mere og mere af vores CO2-udledning.

I Tryg har vi alle forpligtet os til at ændre vores tankegang og adfærd, så vi i fællesskab kan bidrage til at reducere Trygs klimaaftryk. Dette vil vi opnå via større strategiske initiativer såvel som mindre hverdagsinitiativer

Læs om vores initiativer i vores Årsrapport 2023

Mål

2024:

 • 35% CO2-reduktion
   
 • 12% CO2-reduktion fra affaldsproduktion 
   
 • 23% CO2-reduktion fra flyrejser
   
 • 23% CO2-reduktion fra bilflåde
   
 • 58% CO2-reduktion fra energiforbrug

2030:

 • 55% CO2-reduktion

Forankring af klima og miljø i hele organisationen

På tværs af sine aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige er Tryg certificeret i henhold til miljøledelsessystemet ISO 14001. Norge er desuden certificeret efter Miljøfyrtårnet, en norsk certificering med fokus på miljø og arbejdsmiljø. Certificeringerne indebærer en systematisk tilgang til at arbejde med klima og miljø, hvilket samtidig baner vejen for fremtidige klimaambitioner.