Bæredygtig forsikring

Tryg ønsker at støtte og motivere vores kunder på deres egen bæredygtighedsrejse ved at tilbyde bæredygtigheds elementer i vores produkter og services samt ved at tænke mere bæredygtigt i vores skadebehandlingsproces.

Hos Tryg er vores ambition, at vores produkter og tjenester støtter vores kunder på deres egen bæredygtighedsrejse. Ved at tilbyde produkter og tjenester til vores kunder, der kan minimere eller forebygge, at skaden overhovedet sker, kan vi skåne vores klima- og miljø. Hvis skaden sker, skal vi sikre en bæredygtig skadebehandlingsproces med fokus på at mindske ressourceforbruget og at gøre op med nutiden brug-og-smid-væk-kultur.

Bæredygtige produkter og tjenester

Tryg vil fremme bæredygtig adfærd ved at tilbyde vores kunder produkter og services, der inkluderer forskellige sociale og miljømæssige bæredygtighedselementer for at imødekomme vores kunders behov – både dem, som lige er startet på deres bæredygtighedsrejse og dem, for hvem bæredygtighed er deres førsteprioritet. Vi vil være en aktiv tryghedsskaber ved at bidrage til at forebygge, at skaden sker ved at fortsætte vores fokus på at inkorporere skadeforebyggende elementer i vores produkter og services. Således kan vi skåne vores kunder for både bekymringer og besvær – men vi undgår også at skade klimaet og miljøet.

Tryg har implementeret forskellige forebyggelsesinitiativer, såsom:

Initiativer
 • Husalarm
  Med husalarmen installeres en bevægelsescensor i hjemmet, der via en app giver kunden besked, hvis der sker et indbrud i hjemmet.
 • Rottespærre
  Rottespærren forebygger, at rotter kommer ind i kloakrørene og får adgang til kundens hjem.
 • Råd til at beskytte hjemmet mod klimaskader
  På vores danske og norske kundehjemmeside rådgiver vi vores kunder om, hvordan de kan minimere effekten af ​​storme, skybrud og oversvømmelser.
 • Trafiksikkerhedsapp
  Tryg Drive i Denmark, Tryg Sidekick i Norge og Tryg Smart car i Sverige bidrager til at fremme og belønne ansvarlig kørsel, der også har et mindre klimaaftryk.
 • Lægehotline
  Tryg Lægehotline giver adgang til online lægekonsultationer og gør det let for vores kunder at rådføre sig med en læge, uanset hvor de befinder sig.
 • Sundhedsapp
  Tryg Sund samler vores kunders sundhed i én app. Appen indeholder inspiration til en sundere livsstil, skaber et klart overblik over kundens sundhedsforsikring og gør det muligt at anmelde en skade samt at booke en aftale med terapeuter direkte igennem appen.

Læs mere på tryg.dk og tryg.no.

Bæredygtig skadebehandling

Hos Tryg håndterer vi cirka en million skader hvert år. Derfor er et af vores største ansvarsområder, og ikke mindst muligheder, for at bidrage til den bæredygtige udvikling forbundet med vores skadebehandling. I løbet af de sidste par år, har vi reduceret affald og CO2-udledning, der stammer fra vores skadebehandling, betydeligt ved fx at reparere bilruder i stedet for at udskifte dem, udføre reparationer via telefonen i stedet for traditionel vejhjælp på stedet og genbruge bildele i stedet for at udskifte med nye dele.

Som en del af vores strategi ønsker vi at accelerere vores indsats for at give vores kunder adgang til mere bæredygtig skadebehandling. For at blive blandt de ledende nordiske forsikringsselskaber, vil vi aktivere vores skadeeksperter og anvende en systematisk tilgang, der inddrager hele vores virksomhed, i vores stræben efter mere bæredygtig skadebehandling. Vi anerkender, at partnerskaber ofte fører til bedre og mere innovative løsninger, hvorfor vi samarbejder med vores leverandører, partnere og kunder.

Læs mere om vores samarbejde med leverandører og partnere (kun på engelsk)

Læs mere om vores metode for klassifikation af bæredygtige erstatninger

Mål
 • 80% stigning i bæredygtige erstatninger i 2024
   
 • 20.000-25.000 tons CO2-reduktion fra mere bæredygtig skadebehandling i 2024