Tryg som en 
ansvarlig virksomhed

Grundlaget for at drive en bæredygtig og ansvarlig virksomhed er at sikre et højt niveau af etik og at overholde reglerne i de lande, vi opererer i.

I Tryg har vi forpligtet os til at drive en etisk, transparent og ansvarlig virksomhed. Vores forpligtelse til etisk og god selskabsledelse samt til at overholde al gældende national og international lovgivning er det fundament, hvorpå vi bygger og driver vores forretning, og håndhæves igennem Trygs politikker. Derfor er forretningsetik og compliance underliggende, men grundlæggende elementer i alt, hvad vi gør som virksomhed og ikke mindst i vores Corporate Responsibility-strategi.

Ansvarlig indkøber

Trygs indkøbsbeslutninger har miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser. Som en stor indkøber, med en betydelig årlig indkøbsmængde, forpligter vi os til at bidrage til den bæredygtige udvikling ved at samarbejde med leverandører, som deler vores værdier. Bæredygtighed er en integreret del af vores sourcing- og indkøbsprocesser, hvilket skal sikre, at vi opretholder vores forpligtigelser, når vi køber produkter og tjenester samt indgår aftaler.

Som underskriver af FN’s Global Compact forventer vi, at vores leverandører og partnere, som minimum, overholder de principper, der er beskrevet i vores Supplier Code of Conduct. Vi evaluerer, hvorvidt vores leverandører overholder lovgivningen og vores principper, samt hvordan de præsterer på en række bæredygtighedsparametre via vores leverandørsamarbejdsplatform. De leverandører, der præsterer bedst, belønner vi. Vi mener, at bæredygtig udvikling sker, når vi indgår i tæt dialog og samarbejde med vores leverandører og partnere og støtter hinanden i at gå det ekstra skridt.

Mål
 • Op til 90% leverandører screenet for bæredygtighed i 2024
  • Op til 100% af skadeleverandørerer med kontrakt screenet for bæredygtighed
 • Op til 50% af de screenede leverandører har opnået en høj rating i 2024
  • Op til 70% af de screenede skadeleverandører med kontrakt har opnået en høj rating

Ansvarlige investeringer

Hos Tryg vil vi sikre, at vores aktiver investeres på en ansvarlig måde, og at vores investeringsaktiviteter foregår i overensstemmelse med vores værdier. Dette håndhæver vi igennem vores investeringspolitik (kun på engelsk), regelmæssige etiske screeninger (kun på engelsk) og aktivt ejerskab (kun på engelsk).

Tryg investeringsportefølje er opdelt i to porteføljer: en matchportefølje og en fri portefølje. Trygs investeringsaktiviteter er outsourcet til eksterne porteføljeforvaltere, der skal have underskrevet UN PRI.

Som en ansvarlig investor ønsker vi at reducere det klimaaftryk, der stammer fra vores investeringsportefølje. Derfor prioriterer vi at investere i virksomheder, som bidrager eller gerne vil bidrage til den grønne omstilling. Vi har sat mål om at reducere CO2-intensiteten fra vores aktieportefølje med 50% i 2030 og frasælge alle vores investeringer i virksomheder, der producerer fossile brændsler uden en strategi for en grøn omstilling, inden 2030.

Mål
 • 50% reduktion af CO2-intensitet fra aktieporteføljen i 2030 sammenlignet med 2020
   
 • Eksklusion af virksomheder, der producerer fossile brændsler, uden en strategi for grøn omstilling i 2030
   
 • 100% forvaltere er UN PRI-certificerede og har en gennemsnitlig rating på minimum B i 2023
   
 • Mindst 90% stemmeafgivelse hos vores aktive aktieforvaltere på generalforsamlinger, som vi har mulighed for at stemme på i 2023
   
 • Investering af 5 milliarder kroner i grønne obligationer i 2030

Mangfoldig arbejdsplads

At være en mangfoldighed og inkluderende arbejdsplads er en vigtig prioritet for Tryg. Vi tror på, at diversitet i tænkning er et afgørende element for vores fremtidige succes, og vi ønsker at afspejle det samfund, vi er en del af. Derfor fokuserer vi på at tiltrække en mangfoldig pulje af medarbejdere og ledere med forskellig baggrund, egenskaber og erfaring for at kunne tilgodese vores kunders og samfundets skiftende behov.

Vi mener, at mangfoldige ledelsesteams træffer bedre beslutninger og er mere innovative. Vi er derfor dedikerede til at øge mangfoldigheden blandt vores ledelsesteams på tre parametre: køn, alder og branche-/erfaring.

For at tiltrække, ansætte og fastholde kvindelige ledere og øge mangfoldigheden i vores ledelsestems, fokuserer vi på at minimere de ubevidste fordomme, der kan opstå i rekrutterings- og HR-processer.

Hos Tryg værner vi om en inkluderende og lige kultur, der fremmer fleksibilitet og balance mellem arbejde og privatliv. Derfor opfordrer vi ikke kun vores kvindelige, men også vores mandlige, ansatte til at gøre brug af vores gunstige barselsvilkår.

Mål
 • 41% kvinder i ledelse i 2024
  • 33% kvinder på toplederniveau
  • 41% kvinder på director-niveau