Aktien

Udbytte

Trygs udbyttepolitik har en ambition om vækst i det årlige nominelle udbytte, mens Tryg fastholder en solid kapitalposition baseret på Trygs partielle interne model.
 

Tryg sigter efter at tilbyde et nominel, stabilt og stigende udbytte på årlig basis. Den målsatte udbetaling på 60-90% af resultatet efter skat er sekundær sammenlignet med målet om stigende udbytte. Udbytte udbetales kvartalsvist og yderligere kapitalrepatriering vil blive udbetalt ultimo året som ekstraordinært udbytte.

Siden indførelsen af den nye udbyttepolitik i 2012, er udbytte per aktie steget fra DKK 5,2 i 2012 til DKK 6,8 i 2019. 

Tryg er det eneste europæiske forsikringsselskab, der udbetaler udbytte kvartalsvist. Målet er at øge udbyttet  på årlig basis, mens det kvartalsvise udbytte holdes konstant over hele året.

Mio. DKK 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Udbytte 2.056 1.994 1.827 1.770 1.759 1.731
Udbytte pr. aktie (DKK) 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8
Udbytteprocent 72% 115% 73% 72% 89% 68%
Ekstraordinært tilbagekøb         1.000 1.000
Ekstraordinært udbytte 500   1.000 1.000