Bæredygtig skadebehandling

Metode for klassifikation af bæredygtige erstatninger

Som skadeforsikringsselskab er et af vores største ansvarsområder, og ikke mindst muligheder, for at bidrage til bæredygtig udvikling forbundet med vores skadebehandling. Hvis en skade sker, vil vi sikre en mere bæredygtig skadebehandlingsproces med fokus på at mindske ressourceforbruget og klimaaftrykket. For at understøtte dette har vi udviklet en metode for klassifikation af bæredygtige erstatninger.

For at øge erstatningerne, som vi klassificerer som bæredygtige, intensiverer vi løbende brugen af de skadebehandlingsmetoder, der historisk har vist sig at være mere bæredygtige. Vi samarbejder også med leverandører og partnere for løbende at introducere nye skadebehandlingsinitiativer, der gør os i stand til at implementere mere bæredygtige skadebehandlingsmetoder.

Vores mål er at øge andelen af bæredygtige erstatninger med 80% i 2024 sammenlignet med 2020. Derfor skal 30% af vores erstatninger kunne klassificeres som bæredygtige i 2024, hvilket svarer til, at vi næsten skal fordoble andelen af bæredygtige erstatninger sammenlignet med 2020.

Metode for klassifikation af bæredygtige erstatninger

For at understøtte vores mål har vi udviklet en metode for klassifikation af bæredygtige erstatninger.

Vurderingen af bæredygtige erstatninger er baseret på tre forskellige dimensioner. Hver leverandør evalueres i forhold til dennes (1) overholdelse af bæredygtighedskrav, (2) bæredygtighedspræstationer og (3) de bæredygtige skadebehandlingsinitiativer, de udfører. For de to første dimensioner får leverandøren en score. Afhængigt af scoren klassificeres en fast procentdel af erstatningerne som bæredygtige. For den sidste dimension klassificeres det betalte beløb for den bæredygtige skadebehandling som bæredygtig erstatning. De klassificerede bæredygtige erstatninger akkumuleres på tværs af alle dimensioner.

Ekstern vurdering

Tryg har implementeret en række tiltag for at verificere sin metode for klassifikation af bæredygtige erstatninger. Vi vil fortsat søge dialog og samarbejde med branchefæller om at ensrette de rapporteringsmetoder, der anvendes for bæredygtig skadebehandling.

Vurdering fra ekstern bæredygtighedsekspert

"Tryg har udviklet og implementeret en systematisk og dokumenteret metode til at identificere og rapportere på Bæredygtig Skadebehandling.

Den bæredygtige andel af Trygs samlede skadebehandling er identificeret og beregnet på baggrund af graden af hver enkelt leverandørs overholdelse af ESG, bæredygtighedspræstation og udførelse af bæredygtige skadebehandlingsaktiviteter.

Metodens grundlæggende tilgang til bæredygtighed er bred og inkluderer optimering af bl.a. ressourceforbrug, affaldsmængder, reducering af skadesomfang, genbrug af materialer, reduktion af drivhusgasudledning, sociale målsætninger og lignende. Det betyder, at metoden omfatter hovedparten af bæredygtige emner for en kommerciel virksomhed.

Trygs overordnede metode består af en række relevante elementer, herunder et Supplier Code of Conduct, en leverandørevalueringsmodel, leverandør selvevaluering, leverandørpræstations KPI’er, uddannelse af relevante Tryg-kolleger, dialog og samarbejde med Trygs leverandører, en incitamentsstruktur målrettet leverandører, samt en IT-løsning, der sikrer effektive arbejdsprocesser og datavaliditet. Metoden er designet som en gradueret model, hvilket betyder, at den kan anvendes for både store og små leverandører.

Vurdering
På et aggregeret og overordnet niveau, har jeg haft mulighed for at gennemgå Trygs metode for Bæredygtig Skadebehandling. Det er min vurdering, at Trygs metode er både grundig, forretningsrelevant, bæredygtigheds- og samfundsunderstøttende, veldokumenteret og velimplementeret. Denne vurdering er foretaget på baggrund af en sammenligning med lignende metoder anvendt af andre større nordiske virksomheder, og på min overordnede vurdering af, hvad der er behov for og relevant for Tryg."

Januar 2022, senior CSR rådgiver, Lars Konggaard, CSR-rådgivning.dk