Aflønning

Bestyrelsen

 

Trygs bestyrelse aflønnes med et fast årligt honorar, som godkendes af vores aktionærer på den årlige generalforsamling. 

Sådan aflønnes Trygs bestyrelse

Bestyrelsen aflønnes med et fast årligt honorar. Det er vores aktionærer, der godkender honoraret på den årlige generalforsamling. 

  • Bestyrelsesmedlemmerne modtager ingen bonus og er ikke omfattet af nogen form for incitaments- eller fratrædelsesordninger.  
     
  • Grundbeløbet fastsættes på grundlag af udviklingen i et sammenligneligt marked, hvor der samtidig tages hensyn til kravene til kompetencer og indsats samt arbejdsomfang, herunder antallet af møder. 
     
  • Bestyrelsesformanden modtager tredobbelt grundbeløb, mens næstformanden modtager dobbelt beløb.

Bestyrelsens samlede honorar i 2018

DKK Honorar Revisionsudvalg Risikoudvalg IT-Data udvalg Aflønningsudvalg I alt
Jukka Pertola 1.033.548 140.000 143.549 1.317.097
Torben Nielsen 720.000 225.000 210.000 1.155.000
Jesper Hjulmand 360.000 150.000 140.000 650.000
Lene Skole 360.000 150.000 140.000 650.000
Mari Thjømøe 360.000 150.000 140.000 650.000
Carl-Viggo Östlund 360.000 140.000 100.000 600.000
Ida Sofie Jensen 360.000 140.000 100.000 600.000
Tina Snejbjerg 360.000 140.000 500.000
Lone Hansen 360.000 140.000 500.000
Tom Eileng 360.000 100,000 460,000
Anders Hjulmand 360.000 360.000
Elias Bakk 360.000 360.000
Jørgen Huno Rasmussen* 226.452 360.000

* Aftrådte fra bestyrelsen i marts 2018