Aflønning

Bestyrelsen

 

Trygs bestyrelse aflønnes med et fast årligt honorar, som godkendes af vores aktionærer på den årlige generalforsamling. 

Sådan aflønnes Trygs bestyrelse

Bestyrelsen aflønnes med et fast årligt honorar. Det er vores aktionærer, der godkender honoraret på den årlige generalforsamling. 

  • Bestyrelsesmedlemmerne modtager ingen bonus og er ikke omfattet af nogen form for incitaments- eller fratrædelsesordninger.  
     
  • Grundbeløbet fastsættes på grundlag af udviklingen i et sammenligneligt marked, hvor der samtidig tages hensyn til kravene til kompetencer og indsats samt arbejdsomfang, herunder antallet af møder. 
     
  • Bestyrelsesformanden modtager tredobbelt grundbeløb, mens næstformanden modtager dobbelt beløb.

Bestyrelsens samlede honorar i 2019

DKK Honorar Revisionsudvalg Risikoudvalg IT-Data udvalg* Aflønningsudvalg Nomineringsudvalg I alt
Jukka Pertola 1.147.548 245.000 161.250 112.500 1.666.250
Torben Nielsen 765.000 236.250 236.500 75.000 1.308.750
Jesper Hjulmand** 90.000 37.500 35.000 162.500
Lene Skole 382.500 157.500 155.000 695.000
Mari Thjømøe 382.500 157.500 155.000 695.000
Carl-Viggo Östlund 382.500 297.500 107.500 787.500
Ida Sofie Jensen 382.500 245.000 107.500 75.000 810.000
Tina Snejbjerg 382.500 155.000 537.500
Lone Hansen 382.500 245.000 627.500
Tom Eileng 382.500 107.500 490.000
Anders Hjulmand** 90.000 90.000
Elias Bakk 382.500 382.500
Karen Bladt*** 292.500 292.500
Claus Wistoft*** 292.500 292.500

* Engangshonorar af 140.000 DKK i 2018/2019. IT-Data udvalget blev permanent fra 1. april 2019. 

** Aftrådte fra bestyrelsen i marts 2019.

*** Tiltrådte i bestyrelsen i marts 2019.