Aflønning

Bestyrelsen

 

Trygs bestyrelse aflønnes med et fast årligt honorar, som godkendes af vores aktionærer på den årlige generalforsamling. 

Sådan aflønnes Trygs bestyrelse

Bestyrelsen aflønnes med et fast årligt honorar. Det er vores aktionærer, der godkender honoraret på den årlige generalforsamling. 

  • Bestyrelsesmedlemmerne modtager ingen bonus og er ikke omfattet af nogen form for incitaments- eller fratrædelsesordninger.  
     
  • Grundbeløbet fastsættes på grundlag af udviklingen i et sammenligneligt marked, hvor der samtidig tages hensyn til kravene til kompetencer og indsats samt arbejdsomfang, herunder antallet af møder. 
     
  • Bestyrelsesformanden modtager tredobbelt grundbeløb, mens næstformanden modtager dobbelt beløb.

 

Du kan læse mere i Trygs lønpolitik og aflønningsrapport

Bestyrelsens samlede honorar i 2023

(tDKK)Basishonorar*Revisionsudvalg*Risikoudvalg*Aflønningsudvalg*IT-data udvalg*Nomineringsudvalg*Social sikring (NO/SE)**Total
Jukka Pertola, formand1.3051761481731.801
Torben Nielsen, næstformand¹8703153151181151.733
Lene Skole²984040178
Mari Thjømøe435168168147917
Carl-Viggo Östlund43511822179853
Ida Sofie Jensen435118148115815
Tina Snejbjerg435168118720
Elias Bakk435148115698
Karen Bladt²9898
Claus Wistoft435435
Gert Ove Mikkelsen³21040250
Charlotte Dietzer435435
Lone Møller Olsen²984040178
Mengmeng Du⁴33811389539
Thomas Hofman-Bang⁴338128128593
Jørn Rise Andersen⁴338338
Mette Osvald⁵22543268
Lena Darin⁵22545270

¹ Modtog endvidere honorar som formand for bestyrelsen i datterselskaberne Tryg Invest A/S (250.000 kr.) og Kapitalforeningen Tryg Invest Funds (200.000 kr.), ² Udtrådte af bestyrelsen i marts 2022, ³ Udtrådte af bestyrelsen pr. 1. juli 2022, ⁴ Indtrådte i bestyrelsen
fra marts 2022, ⁵ Indtrådte i bestyrelsen pr. 1. juli 2022 (hvor bestyrelsen samtidig blev udvidet med et ekstra medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem fra Trygg-Hansa,
* Honorar er forhøjet med virkning fra 1. april 2022, ** Tryg betaler arbejdsgiverafgift (+ finansskat i Norge) for bestyrelsesmedlemmer fra Sverige og Norge