Investor

Downloads 2018

Download finansielle rapporter, tabeller og investorpræsentationer her

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Alle

Finansielle rapporter Helår 4.kvt. 3.kvt. 2.kvt. 1.kvt.
Finansielle rapporter 2018    
 
Tabeller Helår 4.kvt. 3.kvt. 2.kvt. 1.kvt.
Tabeller 2018    
 
Præsentationer Helår 4.kvt. 3.kvt. 2.kvt. 1.kvt.
Webcastpræsentationer 2018    
Investorpræsentationer 2018    
 
Webcasts & telekonferencer Helår 4.kvt. 3.kvt. 2.kvt. 1.kvt.
Q&A transkriberinger 2018    
Telekonferencer 2018     Webcast link Webcast link Webcast link
 
Andre rapporter Helår 4.kvt. 3.kvt. 2.kvt. 1.kvt.
Obligationslån - term sheet        
Obligationslån - prospekt        
Rapport om solvens og finansiel situation 2017